Hoppa till innehåll

PNU och FNF har startat ett gemensamt nordiskt projekt med målet att öka ungas delaktighet i civilsamhället

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) och Föreningarna Nordens Förbund (FNF) & Föreningarna Norden Ungdomsförbund (FNUF) har beviljats Erasmus+ finansiering för projektet “A Stronger Nordic Youth Movement” (SNYM), som fokuserar på att främja ungas deltagande och engagemang i civilsamhället samt fördjupa förståelsen för de hinder och utmaningar som unga i Norden möter när det gäller deltagande i civilsamhället. Projektet pågår från 1.9.2023 till 31.8.2025.

Projektets huvudmål är att främja ungas deltagande och engagemang i civilsamhället samt fördjupa förståelsen för de hinder och utmaningar som unga i Norden möter när det gäller deltagande. I projektet granskar och reflekterar unga själva över vilka möjligheter de har och vilket stöd de behöver. Dessutom utmanar projektet etablerade strukturer, särskilt vuxenorganisationer, att granska sin verksamhet och öka ungas deltagande i beslutsprocesser.

Projektet är tredelat och inkluderar tre olika workshops, varav två kommer att hållas i Finland och en i Danmark. Målet är att locka unga i åldern 18–29 år från olika delar av Norden till dessa workshops. Den första workshopen kommer att äga rum i Helsingfors den 15–17.3.2024 (läs mer här).

Den första workshopens mål är att utvärdera och kartlägga det nuvarande läget inom det nordiska civilsamhället. Huvudfokus ligger på att undersöka plattformar och resurser som är tillgängliga för unga. Dessutom kommer workshopen att fokusera på att identifiera nuvarande aktiva unga och överväga metoder för att öka deras deltagande och intresse inom civilsamhället. Workshopen kommer även att behandla de utmaningar som är kopplade till ungas deltagande.

I den andra workshopen fördjupas arbetet med resultaten från den första workshopen. Genom olika scenarier undersöks framtiden och ungas idealvärld utforskas. I workshopen granskas framtiden noggrant och olika byggstenar analyseras för att skapa den ideala världen. Workshopen kommer också att fungera som en länk mellan den första och sista workshopen. Den planeras äga rum i Danmark i november 2024.

Den tredje och sista workshopen sammanfattar resultaten från de tidigare workshoparna och undersöker praktiska och realistiska metoder för att stärka och upprätthålla en stark nordisk ungdomsrörelse. Ungdomarna får även möjlighet att själva testa och pilotera olika scenarier som skapats under de tidigare workshoparna.

Vid projektets slut kommer vi att sammanställa resultaten från workshoparna till en samling av tydliga rekommendationer. Dessa rekommendationer kommer att fungera som en praktisk guide för aktörer inom civilsamhället som vill öka ungas deltagande och främja inklusion inom sina organisationer.

Projektet samlar unga från hela Norden och skapar en trygg plats för diskussion samt möjligheter för unga att lära känna varandra över gränserna. En styrgrupp är grundad för att planera projektets innehåll och genomförande. Styrgruppen består av unga från de nordiska länderna.

För mer information om projektet, vänligen kontakta snym@pnn.fi.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?