Hyppää sisältöön

PNN ja FNF ovat aloittaneet yhteispohjoismaisen projektin, jonka tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta kansalaisyhteiskuntaan

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN) ja Föreningarna Nordens Förbund (FNF) & Föreningarna Norden Ungdomsförbund (FNUF) ovat saaneet Erasmus+ -pienkumppanuushankerahoituksen nuorten osallisuutta lisäävään projektiin, “A Stronger Nordic Youth Movement” (SNYM). Projektin tavoitteena on edistää nuorten osallistumista ja sitoutumista kansalaisyhteiskuntaan sekä syventää ymmärrystä niistä esteistä ja haasteista, joita nuoret kohtaavat osallistuessaan Pohjoismaiden kansalaisyhteiskuntaan. Projekti toteutetaan 1.9.2023-31.8.2025 välillä.

Projektin keskeisenä tavoitteena on edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta kansalaisyhteiskuntaan ja syventää ymmärrystä pohjoismaisten nuorten kohtaamista osallistumisen esteistä ja haasteista. Projektissa nuoret itse tarkastelevat ja pohtivat, millaisia mahdollisuuksia heillä on ja millaista tukea he tarvitsevat. Lisäksi projekti haastaa vakiintuneita rakenteita kannustaen näitä, erityisesti aikuisliittoja, tarkastelemaan omaa toimintaansa ja lisäämään nuorten osallistumista päätöksentekoon. Projekti tuo yhteen nuoria ympäri Pohjolaa ja luo nuorille turvallisen tilan keskusteluun sekä mahdollisuuden tutustua toisiin Pohjoismaihin. Projektia varten on luotu pohjoismaisista nuorista koostuva ohjausryhmä, joka suunnittelee projektin tarkemman sisällön sekä toteutuksen.

Projekti on kolmiosainen ja sisältää kolme toisistaan eroavaa työpajaa, joista kaksi järjestetään Suomessa ja yksi Tanskassa. Hankkeen tavoitteena on koota työpajoihin 18–29-vuotiaita nuoria eri puolilta Pohjoismaita. Ensimmäinen työpaja järjestetään 15.–17.3.2024 Helsingissä (lue lisää täältä).

Ensimmäisen työpajan tavoitteena on arvioida ja kartoittaa Pohjoismaiden kansalaisyhteiskunnan nykytilannetta. Pääpaino on nuorten käytössä olevien alustojen ja resurssien tarkastelussa. Lisäksi työpajassa keskitytään tunnistamaan nykyiset aktiiviset nuoret ja pohtimaan keinoja heidän osallistumisensa ja kiinnostuksensa lisäämiseksi kansalaisyhteiskunnassa. Työpajassa käsitellään myös niitä haasteita, joita nuorten osallistumiseen liittyy.

Toisessa työpajassa perehdytään lisää ensimmäisen työpajan tuloksiin ja pyritään näiden sekä erilaisten skenaarioiden avulla katsomaan kauas tulevaisuuteen ja työstämään nuorten ihannemaailmaa. Työpajassa tarkastellaan pidemmälle tulevaisuuteen ja analysoidaan erilaisia rakennuspalikoita, jotka ovat tarpeen ihannemaailman luomiseksi. Työpaja toimii siltana ensimmäisen ja viimeisen työpajan välillä. Työpaja järjestetään marraskuussa 2024 Tanskassa.

Kolmannessa ja viimeisessä työpajassa kootaan yhteen aiempien työpajojen tulokset ja tutkitaan käytännöllisiä ja realistisia keinoja vahvistaa sekä ylläpitää vahvaa pohjoismaista nuorisoliikettä. Työpajassa nuoret pääsevät myös itse testaamaan ja pilotoimaan erilaisia skenaarioita, joita aiemmissa työpajoissa on luotu.

Projektin päätteeksi kokoamme työpajojen tulokset selkeiksi suosituksiksi. Nämä suositukset toimivat käytännön oppaana niille kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka haluavat tehostaa nuorten osallistumista ja lisätä järjestönsä inklusiivisuutta.

Lisätietoja projektista voi tiedustella: snym@pnn.fi

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?