Hyppää sisältöön

Vaikuttaminen

Pohjola-Nordenin nuorisoliitto edustaa nuorisojärjestöjä, jotka puolustavat kansalaisten oikeuksia Pohjoismaissa. Meille tärkeitä arvoja ovat erityisesti vapaa liikkuvuus Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden välillä, sekä Pohjoismaisen hyvinvointivaltion arvot, kuten yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja demokratia. Pohjoismaiden välisen pitkäikäisen yhteistyön taustalla ovat näiden lisäksi yhteinen kulttuuri- ja kieliperintö, yhtenäiset työmarkkinat ja lähestymistavat kestävään kehitykseen sekä ympäristö- ja ilmastoasioihin. Pohjoismaisen yhteistyön vahvuus perustuu yhteiseen luottamukseen, ja Pohjoismaiden hallitukset ovatkin asettaneet tavoitteeksi, että Pohjola on maailman integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. 

Nuorisoliitto pyrkii vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön tekemällä kannanottoja, joissa esitetään ratkaisuja Pohjoismaiden haasteisiin. Annamme lausuntoja käsillä olevista asioista ja kokoamme yhteen nuorten mielipiteitä liittyen yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Viime vuosina Nuorisoliitto on ottanut kantaa mm. alueen ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin, sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin, sekä tarpeeseen tunnustaa tutkintoja ja osaamista Pohjoismaiden välillä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi. Viime vuosina Nuorisoliitto on julkaissut poikkipoliittisia pamfletteja nuorten visioista pohjoismaisesta yhteistyöstä, hyvinvointivaltion kehityksestä ja pohjoismaisen yhteistyön roolista globaalien kriisien keskellä. Nuorisoliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Liiton poliittista ohjelmaa päivitetään tarvittaessa, ja sen hyväksyy liiton vuosikokous.

Jaa somessa: