Hyppää sisältöön

Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (Ungdomens Nordiska Råd, UNR) on poliittisten nuorisojärjestöjen pohjoismainen yhteistyöelin. PNN on hallinnoinut vuodesta 2004 lähtien Nuorten Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöä, johon kuuluvat osa-aikainen koordinaattori sekä Nuorisoliiton pääsihteeri. UNR:n tehtävänä on luoda ja aktivoida keskustelua pohjoismaiden nuorten välillä sekä toimia suorana linkkinä Pohjoismaiden neuvostoon.

UNR kokoaa kerran vuodessa nuorisopoliitikot ympäri Pohjolaa yhteiseen istuntoon. Istunto järjestetään lokakuun lopussa, viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa. Istunnossa nuorisoparlamentaarikot keskustelevat ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä, jotka koskettavat Pohjoismaita ja pohjoismaista yhteistyötä. Keskustelujen tuotoksena syntyy resoluutioita eli julkilausumia, joille UNR pyrkii saamaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa ja myöhemmin eri valiokunnissa.

UNR:lla on sihteeristön lisäksi oma puheenjohtajisto ja presidentti, jotka valitaan istunnossa vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajiston jäsenet edustavat Pohjoismaiden poliittisten nuorisojärjestöjen kattojärjestöjä.

Lisää UNR:n tekemästä työstä ja tulevasta istunnosta voit lukea UNR:n verkkosivuilta.

Jaa somessa: