Hoppa till innehåll

Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) är ett råd för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. PNU har sedan 2004 förvaltat sekretariatet för UNR, bestående av en koordinator på deltid samt PNU:s generalsekreterare. UNR:s uppgift är att skapa diskussion mellan ungdomar från nordiska länder, samt att fungera som en direkt länk till Nordiska rådet.

En gång om året sammankallar UNR ungdomspolitiker från hela Norden till en gemensam session. Sessionen ordnas i slutet av oktober, alltså veckoslutet före Nordiska rådets session. I sessionen diskuterar ungdomspolitikerna aktuella samhälleliga frågor som berör de nordiska länderna och samarbetet mellan dem. Utifrån diskussionerna formas resolutioner, som UNR sedan eftersträvar att lyfta fram på Nordiska rådets session och i olika utskott.

Utöver sekretariatet har UNR också ett eget presidium och en president som väljs vid sessionen för ett år i taget. Presidiemedlemmarna representerar olika paraplyorganisationer för nordiska politiska ungdomsförbund.

Läs mer om UNR:s arbete och den kommande sessionen på UNR:s webbsida.

Dela på sociala medier: