Hoppa till innehåll

Projekt

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är en ackrediterad koordinerande, mottagande och avsändande organisation i förhållande till ERASMUS+- och European Solidarity Corps-projekt. För närvarande deltar Ungdomsförbundet som partnerorganisation i ett ESC-projekt som koordineras av Föreningen Nordens Förbund, med anknytning till ungas mobilitet och internationella arbetslivsfärdigheter. Ungdomsförbundet planerar fortlöpande egna projekt och har preliminärt intresse för att delta i olika projekt som främjar ungas möjligheter till mobilitet, delaktighet i beslutsfattande och delaktighet i arbetslivet. 

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund ansöker årligen om projekt- och verksamhetsfinansiering för egna evenemang och projekt av olika nordiska finansiärer. Målsättningen med dylika ansökningar är att möjliggöra sådan verksamhet som vore utmanande för en enskild person eller lokalförening att förverkliga och som öppnar upp möjligheterna i det nordiska samarbetet för en bredare grupp unga i Finland och i Norden. 
Eventuella samarbetsförfrågningar kan riktas till Ungdomsförbundets generalsekreterare, Jenny Tabermann (jenny.tabermann@pohjola-norden.fi, +358447335781).

Dela på sociala medier: