Aktuellt

Vilka är de viktigaste samarbetsområdena för de nordiska regeringarna gällande ungdom?

poutapilvet

What are the most important areas that Nordic governments should collaborate concerning the youth?   (På svenska i nötskal nedan) CLIMATE & BIODIVERSITY The Nordic governments are already doing a lot to empower youth in the climate and biodiversity debate: by including youth in COP-events and delegations, by enabling a platform and workshop toolkit on biodiversity nationally and across the region.  The inclusion of youth on climate and biodiversity policy urgently needs...

Lue lisää / Läs mer...

PNU:s vårmöte: Nordiskt samarbete får inte avbrytas under kriser

silta joen yli

Förra året, i augusti, antog de nordiska samarbetsministrarna den gemensamma målsättningen att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Risken är nu att samarbetet som gjorts under mer än 60 år tappar anseende och betydelse för medborgarna. Regeringarna borde ha gjort betydligt fler gemensamma linjedragningar. Det skulle de gemensamma dragen i våra integrerade välfärdssamhällen ha möjliggjort. Krissituationen föranleder enligt Pohjola-Nordens...

Lue lisää / Läs mer...

Black Lives Matter

Black lives matter-teksti

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund stöder #BlackLivesMatter rörelsen i USA och demonstrationerna mot rasism och polisvåld! Jämlikhet och jämställdhet är centrala värderingar i vår gemenskap och nu är det också tid att överväga rasismens existens i Finland och i Norden. Strukturell rasism är en del av vardagen för många också i Finland. Det tar sig uttryck i ojämlikhet gentemot minoriteter i hälsovården, på arbetsmarknaden och i utbildningen. Europeiska kommissionen mot...

Lue lisää / Läs mer...

Vad är PNU?


pnn_ohje copy-02

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU, är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation vars mål är att främja nordiskt samarbete och skapa möten mellan ungdomar i de nordiska länderna. PNU har lokalavdelningar på olika håll i Finland och en systerorganisation i varje nordiskt land.

Vi erbjuder våra medlemmar nordisk kulturverksamhet, resor, språkkurser och seminarier samt information om studier, jobb och mobilitet i Norden. Sommarjobb i Norden kan man däremot hitta via Nordjobb, som PNU förvaltar.

Vill du vara med och påverka samhället och skapa nya nätverk? Till vår medlemskår hör medlemsorganisationer som vi samarbetar med för att få de ungas röst hörd i samhällsdebatten. PNU administrerar också Ungdomens Nordiska Råd, som erbjuder politiskt aktiva ungdomar ett brett nordiskt forum för samhällspåverkan.

Som medlem i PNU får du oförglömliga upplevelser och många nya vänner. Välkommen med!