Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande

Denna tillgänglighetsförklaring gäller tjänsten www.pnn.fi och utarbetades 15.02.2021.

Vi har själva bedömt tillgängligheten för tjänsten.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster

Uppfyller kritiska tillgänglighetskrav. Enligt utvärderingen av Pohjola-Nordens ungdomsförening uppfyller www.pnn.fi de kritiska tillgänglighetskraven som anges i Digital Services Act, dvs. kriterierna WCAG 2.1 A och AA.

Täcks inte av lagstiftning

  • kontorsprogramvarufiler (t.ex. doc, pdf, odt) publicerade före 23.9.2018.
  • video- eller ljudinspelningar släppt före 2020-09-23.

Pohjola-Nordens ungdomsföreningars webbplats uppfyller inte kriterierna för WCAG 2.1 AAA-nivå. Dessa inkluderar till exempel teckenspråkstolkning och utökad beskrivande tolkning. Dessutom är Pohjola-Nordens ungdomsförening inspelningar och Youtube-videor som publicerades innan lagen om digitala tjänster trädde i undertexter. Lagen kräver inte att videor ska textas i efterhand. Pohjola-Nordens ungdomsförening textar alla video- och ljudinspelningar som visas efter ikraftträdandet av lagen om digitala tjänster.

Vårt mål är högsta möjliga tillgänglighetsnivå. Pohjola-Nordens ungdomsförening kräver att de anställda tar hänsyn till tillgänglighet i all innehållsproduktion.

Märkte du brist på tillgänglighet i vår digitala tjänst?

Låt oss veta så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen. Skicka ett e-postmeddelande till pnn-toimisto@pohjola-norden.fi och låt oss veta vilka brister du har märkt.

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, ge först feedback till oss, webbplatsadministratören. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får svar alls inom två veckor kan  du rapportera det till södra Finlands regionala myndighet . Webbplatsen för södra Finlands regionala statliga myndighet förklarar i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

Myndighetens kontaktuppgifter

Södra Finlands statliga förvaltningsmyndighet
Tillgänglighetsenhet
www.saavutitavuus Vaatimukset.fi
tillgänglighet (at) avi.fi
telefonnummer central 0295 016 000

Dela på sociala medier: