Hoppa till innehåll

Påverkan

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund representerar ungdomsorganisationer som försvarar medborgares rättigheter i Norden. De värderingar som är särskilt viktiga för oss är fri rörlighet mellan de nordiska länderna och de självstyrande områdena samt den nordiska välfärdsstatens värderingar, såsom jämställdhet, jämlikhet och demokrati. I grunden för det långsiktiga samarbetet mellan de nordiska länderna ligger, förutom dessa värderingar, även ett gemensamt kultur- och språkarv, en gemensam arbetsmarknad och gemensamma förhållningssätt till hållbar utveckling och miljö- och klimatfrågor. Styrkan i det nordiska samarbetet grundar sig på gemensam tillit och de nordiska regeringarnas gemensamma målsättning är att Norden är världens mest integrerade område år 2030. 

Ungdomsförbundet strävar efter att påverka det nordiska samarbetet genom ställningstaganden, där unga presenterar lösningar på utmaningar i Norden. Vi gör utlåtanden på aktuella sakfrågor och samlar ungas åsikter gällande samhälleliga frågor. De senaste åren har Ungdomsförbundet tagit ställning till regionens förhållningssätt bl.a. gällande frågor kring klimatförändringen och minskad biodiversitet, sexuella minoriteters rättigheter samt vikten av att godta och tillkännage examen och kunskaper från andra länder som ett led i att främja mobilitet mellan de nordiska länderna. De senaste åren har Ungdomsförbundet publicerat tvärpolitiska pamfletter med följande tema: ungas visioner för det nordiska samarbetet, utvecklandet av den nordiska välfärdsstaten och det nordiska samarbetets roll inför globala kriser. Ungdomsförbundet är politiskt obundet och dess politiska program uppdateras vid behov av dess medlemsmöten.

Dela på sociala medier: