Hoppa till innehåll

Intressebevakning

PNU övervakar medlemmarnas och andra nordiska ungarnas intresse i Norden. Ungdomens Nordiska Råd är en väg för förbundet att få sina idéer hörda. Därtill har PNU i tre år genomfört Gränshinderkampanj, vars syfte är att underlätta ungarnas mobilitet i Norden.

Gränslöst Norden

Gränshinderkampanj samlar ihop konkreta exempel på gränshinder som unga runtomkring Norden upplevt. Unga upplever gränshinder då man flyttar i Norden till anledning av jobb, studier eller annat. Ur denna aspekt är gränshinder ett av de större hoten mot det nordiska samarbetets framtid, då grunden för det Nordiska skapas i ung ålder. Det nordiska samarbetet måste fungera i det dagliga livet, och inte bara förgylla festtalen. Här är en samnordisk identifieringssystem ett effektivt steg mot en mer integrerad region.

Dela på sociala medier: