Hoppa till innehåll

Liv i skuggan av gränshinder

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund samlade under augusti och september 2018 ungas erfarenheter av gränshinder. Vi mottog förvånansvärt många svar av studerande, av personer som flyttat till andra nordiska länder för arbete och av personer som har specialbehov.

Om unga upplever att det är svårt att flytta på grund av olika gränshinder, så är gränshindren ett stort hot mot det nordiska samarbetets trovärdighet, sett ur framtida generationers perspektiv.

Det nordiska samarbetet måste fungera det dagliga livet, och inte bara förgylla festtalen! Därför lyfter Ungdomsförbundet upp ungas upplevda gränshinder i sin kampanj.            

Vilka gränshinder har unga upplevt i Norden?

1. Bristande kunskap hos myndigheter

“Jag är en finländsk forskare på ett norskt universitet. Min finansiering kommer från Finland, men Norges skattemyndigheter beskattar mitt forskarstipendium som en normalinkomst och det har lett till en total kollaps av min levnadsstandard i ett dyrt land. I Finland beskattas inte stipendier.”

2. Långa handläggningstider och felaktig information

“Då jag flyttade från Finland till Norge, så fick jag motstridig information om bankkodernas betydelse för arbetsförmedlingen av de norska och finska myndigheterna. Därmed hamnade jag utanför båda ländernas socialförsäkring under en månad och förlorade min arbetslöshetsersättning från båda länderna.”

3. Brist på tolkningstjänster och rättigheter för personer med funktionsnedsättning

“Jag bor och studerar i Danmark och jag har nedsatt hörsel. Jag omfattas av Finlands socialförsäkring, genom vilken jag är berättigad till tolkningstjänster. Om jag skulle arbeta i Danmark, så skulle min rätt att omfattas av Finlands socialförsäkring upphöra och tillträdet till tolkningstjänster skulle också upphöra direkt. Det att jag inte får jobba i Danmark, sätter mig i en ekonomiskt prekär situation.”

4. Brister i erkännadet av yrkeskvalifikationer

“Min utbildning har inte berättigat mig till motsvarande arbete i Finland. Examens likvärdighet mellan de nordiska länderna verkar ha stagnerat, fastän man så ädelt det proklamerar.”

Veera Hellman
ordförande
veera.hellman@pohjola-norden.fi
p. 050 385 8229

Lena Höglund
generalsekreterare
lena.hoglund@pohjola-norden.fi
p. 044 733 5781

Bild: norden.org

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?