Hoppa till innehåll

PNUs vårmöte: Arbetet öppnar dörren till Norden

POHJOLA-NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS VÅRMÖTESUTTALANDE 22.4.2017

PNU:s vårmöte vill lyfta fram initiativ som gör det möjligt för finländska ungdomar att få en arbetsplats i ett annat nordiskt land. Till exempel ger Nordjobb, som förvaltas av Ungdomsförbundet, årligen möjlighet till hundratals unga att sommarjobba i ett annat nordiskt land.

”Genom Nordjobb får unga den första erfarenheten av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och programmet uppmuntrar unga till en internationell karriär. Dessutom kan också Nordjobb vara det första sommarjobbet för unga personer”, säger ordförande Karolina Lång.

Många ungdomar tar ofta kontakt med Ungdomsförbundet gällande arbetsmöjligheter. Tyvärr är många unga oroliga över den egna språkkunskapens tillräcklighet.

”Kunskaper i svenska eller skandinaviska språk är ett trumfkort på arbetsmarknaden, men det pratar vi sällan om i Finland. Redan i skolan borde man lyfta fram att studier i svenska stöder sannolikheten till anställning i Norge eller Danmark”, säger ordförande Lång.

Ungdomsförbundet vill påminna om att det forfarande finns gränshinder mellan de nordiska länderna som försvårar ungas fria rörlighet och arbetsmöjligheter.

”Skillnader i yrkeskvalifikationer mellan de nordiska länderna är ett gränshinder som berör speciellt unga yrkesstuderande”, avslutade Lång.

Ytterligare uppgifter:
Karolina Lång, karolina.lang@pohjola.norden.fi, +358 (0)40 130 4772
Lena Höglund, lena.hoglund@pohjola-norden.fi, +358 (0)44 733 5781

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?