Hoppa till innehåll

PRAKTIKPLATS: PROJEKTASSISTENT FÖR NORDJOBB (Helsingfors)

Vill du umgås med unga nordbor nästa sommar och vara nordisk arbetsguru i Helsingfors?

PRAKTIKPLATS: PROJEKTASSISTENT FÖR NORDJOBB

Nordjobb i Finland erbjuder nu en praktikplats som projektassistent i Helsingfors. Nordjobb är ett mobilitetsprogram som erbjuder sommarjobb i Norden till unga i åldern 18-28 år. Syftet med Nordjobb är att öka kunskapen om de nordiska länderna samt deras språk och kulturer genom att erbjuda ungdo-mar sommarjobb, bostad samt kultur- och fritidsprogram. Projektet drivs i alla de nordiska länderna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I Finland administreras programmet av Pohjola-Nordens Ungdoms-förbund.

Till arbetsuppgifterna hör att

• arrangera bostäder för nordjobbarna i huvudstadsregionen
• assistera i tillsättning och anskaffning av arbetsplatser samt vara i kontakt med arbetsgivare
• planera och genomföra sommarens kultur- och fritidsprogram i huvudstadsregionen och Åbo
• fungera som tutor för nordjobbarna
• arrangera Nordjobbs midsommarfest i huvudstadsregionen för deltagare från huvudstadsreg-ionen och Åbo
• skriva en rapport om fritidsverksamheten i slutet av säsongen
• kommunicera Nordjobb-aktiviteter i Finland under sommarsäsongen på sociala medier
• assistera i övriga uppgifter

Projektassistenten arbetar speciellt under våren tätt tillsammans med projektledaren. Till praktiken hör att projektledaren handleder under hela praktikperioden, även om projektassistenten under 2-3 veckor under sommaren även tar hand om några av projektledarens uppgifter.

Vi söker dig som

• har goda muntliga och skriftliga kunskaper i något skandinaviskt språk, finska och engelska
• är effektiv och har god kommunikations- och organisationsförmåga
• är social och ansvarsfull
• har intresse för gruppledarskap och ungdomsverksamhet
• kan arbeta veckoslut och kvällar

Dessutom uppskattar vi erfarenhet av utlandsutbyte, organisationsverksamhet eller pedagogiskt ar-bete.

Vi erbjuder

• mångsidiga arbetsuppgifter
• praktiska erfarenheter av nordiskt samarbete och gruppledarskap
• möjligheter att utveckla dina färdigheter i projektadministration och i nordiska språk
• en sommar i nordisk miljö med nya intressanta människor
Praktikperioden i Helsingfors är 3.4–11.8.2017 men vi är flexibla med datumet för praktikens början. De första veckorna är det möjligt att jobba deltid. Praktikantlönen är 1 187 euro/månad och kvälls- och helgtillägg samt dagtraktamenten utbetalas enligt kollektivavtal. Vi förutsätter att lönen delfinansieras av sökandes universitet.

Ansökan samt CV sändes senast den 12.2.2016 till Nordjobb-projektledaren Mira Korhonen, finland(at) nordjobb.org eller Nordjobb / Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Fredriksgatan 61 A 11, 00100 Helsingfors. Nämn ”Projektassistent i Helsingfors” i rubriken. Närmare information fås på finland (at)nordjobb.org eller tel. +358 (0)44 333 8965.Vill du umgås med unga nordbor nästa sommar och vara nordisk arbetsguru i Helsingfors?

PRAKTIKPLATS: PROJEKTASSISTENT FÖR NORDJOBB

Nordjobb i Finland erbjuder nu en praktikplats som projektassistent i Helsingfors. Nordjobb är ett mobilitetsprogram som erbjuder sommarjobb i Norden till unga i åldern 18-28 år. Syftet med Nordjobb är att öka kunskapen om de nordiska länderna samt deras språk och kulturer genom att erbjuda ungdo-mar sommarjobb, bostad samt kultur- och fritidsprogram. Projektet drivs i alla de nordiska länderna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I Finland administreras programmet av Pohjola-Nordens Ungdoms-förbund.

Till arbetsuppgifterna hör att

• arrangera bostäder för nordjobbarna i huvudstadsregionen
• assistera i tillsättning och anskaffning av arbetsplatser samt vara i kontakt med arbetsgivare
• planera och genomföra sommarens kultur- och fritidsprogram i huvudstadsregionen och Åbo
• fungera som tutor för nordjobbarna
• arrangera Nordjobbs midsommarfest i huvudstadsregionen för deltagare från huvudstadsreg-ionen och Åbo
• skriva en rapport om fritidsverksamheten i slutet av säsongen
• kommunicera Nordjobb-aktiviteter i Finland under sommarsäsongen på sociala medier
• assistera i övriga uppgifter

Projektassistenten arbetar speciellt under våren tätt tillsammans med projektledaren. Till praktiken hör att projektledaren handleder under hela praktikperioden, även om projektassistenten under 2-3 veckor under sommaren även tar hand om några av projektledarens uppgifter.

Vi söker dig som

• har goda muntliga och skriftliga kunskaper i något skandinaviskt språk, finska och engelska
• är effektiv och har god kommunikations- och organisationsförmåga
• är social och ansvarsfull
• har intresse för gruppledarskap och ungdomsverksamhet
• kan arbeta veckoslut och kvällar

Dessutom uppskattar vi erfarenhet av utlandsutbyte, organisationsverksamhet eller pedagogiskt ar-bete.

Vi erbjuder

• mångsidiga arbetsuppgifter
• praktiska erfarenheter av nordiskt samarbete och gruppledarskap
• möjligheter att utveckla dina färdigheter i projektadministration och i nordiska språk
• en sommar i nordisk miljö med nya intressanta människor
Praktikperioden i Helsingfors är 3.4–11.8.2017 men vi är flexibla med datumet för praktikens början. De första veckorna är det möjligt att jobba deltid. Praktikantlönen är 1 187 euro/månad och kvälls- och helgtillägg samt dagtraktamenten utbetalas enligt kollektivavtal. Vi förutsätter att lönen delfinansieras av sökandes universitet.

Ansökan samt CV sändes senast den 12.2.2016 till Nordjobb-projektledaren Mira Korhonen, finland(at) nordjobb.org eller Nordjobb / Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Fredriksgatan 61 A 11, 00100 Helsingfors. Nämn ”Projektassistent i Helsingfors” i rubriken. Närmare information fås på finland (at)nordjobb.org eller tel. +358 (0)44 333 8965.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?