Hoppa till innehåll

PRAKTIKPLATS: PROJEKTASSISTENT FÖR NORDJOBB

Nordjobb är ett mobilitetsprogram som erbjuder sommarjobb i Norden till unga i åldern 18-28 år. Syftet med Nordjobb är att öka kunskapen om de nordiska länderna samt deras språk och kulturer genom att erbjuda ungdomar sommarjobb, bostad samt kultur- och fritidsprogram. Projektet drivs i alla de nor-diska länderna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I Finland administreras programmet av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.

Nordjobb i Finland erbjuder nu tre praktikplatser som projektassistent. Platserna är i Helsingfors, i Åbo/Tammerfors och i Vasa.

Till arbetsuppgifterna hör att

• arrangera bostäder för nordjobbarna på respektive ort
• assistera i tillsättning och anskaffning av arbetsplatser samt i kontakt med arbetsgivare
• planera och genomföra sommarens kultur- och fritidsprogram på respektive ort
• fungera som tutor för nordjobbarna
• ansvara för Nordjobbs midsommarfest
• skriva en rapport om fritidsverksamheten i slutet av säsongen
• assistera i övriga uppgifter

Vi söker dig som

• har goda muntliga och skriftliga kunskaper i något skandinaviskt språk, finska och engelska
• är effektiv och har god kommunikations- och organisationsförmåga
• är stresstålig, social och ansvarsfull
• har intresse för gruppledarskap och ungdomsverksamhet
• kan arbeta veckoslut och kvällar och är beredd att resa i arbetet
• körkort i fall man söker praktikplats i Vasa

Dessutom uppskattar vi erfarenhet av utlandsutbyte, organisationsverksamhet eller pedagogiskt ar-bete.

Vi erbjuder

• mångsidiga och självständiga arbetsuppgifter
• praktiska erfarenheter av nordiskt samarbete och gruppledarskap
• möjligheter att utveckla dina färdigheter i projektadministration och i nordiska språk
• en sommar i nordisk miljö med nya intressanta människor

Anställningen är för perioden 29.3 – 12.8 2016 i Helsingfors och 9.5 – 12.8.2016 i Åbo/Tammerfors och i Vasa. (OBS. Vi är flexibla med praktikens början i Helsingfors och det är även möjligt att jobba deltid de första veckorna). Praktikantlönen är 1 173 euro/månad. Kvälls- och helgtillägg samt dagtraktamen-ten utbetalas enligt kollektivavtal. Vi förutsätter att lönen delfinansieras av sökandes universitet.

Ansökan samt CV sändes senast den 7.2.2016 till Nordjobb-projektledare Mira Korhonen,
finland@nordjobb.org eller Nordjobb / Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Fredriksgatan 61 A 11, 00100 Helsingfors. Nämn i din ansökan vilken praktikplats du söker (Helsingfors, Vasa eller Åbo/Tammerfors). Närmare information fås på finland@nordjobb.org eller tel. +358 (0)44 333 8965. Läs mer om Nordjobb: www.nordjobb.org

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?