Hoppa till innehåll

Finland har inte råd med språkförlust!

STÄLLNINGSTAGANDE 16.4.2018

Finland är ett litet nordligt beläget land, som i alla fall har en aktiv roll inom världshandeln. Yle skrev i sin artikel 21.3. om språkkunskapernas förfall bland finländarna. Detta beror på den minskade populariteten för att lära sig språk, speciellt det svenska språket. Med tanke på att framtidens kraftigt globaliserade arbetsmarknad ökar efterfrågan på starka och breda språkkunskaper, så är detta är en alarmerande utveckling. Samtidigt som arbetslivet efterfrågar mer språkkunskaper, så minskar språkkännedomen.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund anser att detta är en ohållbar utveckling. Som en del av den globala marknaden är det viktigt att kunna sälja på köparens språk. År 2016 var Tyskland Finlands viktigaste handelspartner, men nummer två på listan är vårt grannland Sverige. Inom flera branscher så är de nordiska länderna till och med våra viktigaste handelspartners. Utöver handeln mellan våra länder, så förekommer mycket samarbete länderna emellan inom politiskt beslutsfattande och högskolesamarbete.

“Språket är en väg in i en annan kultur och ett verktyg för att förstå andra. Ju tidigare språkstudierna inleds, desto bättre förutsättningar för språkstudier skapar vi. Dagens arbetsmarknad efterfrågar en bredare språkkännedom än tidigare och en internationell karriär låter sig inte längre göras med bara engelska i bagaget”, påminner Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds ordförande Veera Hellman.

Fördelarna med det svenska språket ifrågasätts ofta, det är inte ett lika universellt språk som till exempel engelska. Men det är ändå viktigt att minnas att svenska språket öppnar dörrar till Norden och den nordiska arbetsmarknaden – exempelvis genom Nordjobb-programmet som Pohjola-Nordens Ungdomsförbund för fram. Därför anser Pohjola-Nordens Ungdomsförbund att studerande på högskolor borde ges möjlighet till ett brett utbud av språkkurser och att varje utexaminerad studerande borde ha breda, arbetslivsrelevanta kunskaper i åtminstone två språk utöver det egna modersmålet.

Mer information:

Ordförande
Veera Hellman
050 385 8229
veera.hellman@pohjola-norden.fi

Generalsekreterare
Lena Höglund
044 733 5781
lena.hoglund@pohjola-norden.fi

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?