Hoppa till innehåll

Höstmötes uttalande: Målet för unga är en integrerad region, världens mest fungerande Norden

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund godkände förbundets nya målprogram för åren 2024-2027 under sitt höstmöte 29.11.2023. Målprogrammet lyfter fram ungas åsikter om utvecklingen av nordiskt samarbete och är en utgångspunkt för förbundets nordiska intressebevakning och påverkansarbete. Med målprogrammet som stöd kommer vi att främja hållbar utveckling, förståelse mellan kulturer och social rättvisa. Framför allt kommer vi att med hjälp av målprogrammets målsättningar bygga världens mest fungerande Norden, som är starkt integrerat och där samarbetet mellan länderna är tydligt. 

För att Norden i framtiden ska kunna vara världens mest fungerade område, där de nationella gränserna skapar möjligheter i stället för hinder och staket, behövs starkt samarbete och modiga målsättningar. Incitament för gränsöverskridande arbete och utbildning bör ökas och administrativa stötestenar mellan de nordiska länderna rivas. Genom samnordiskt studiestödssystem och skattekort är vi ett steg närmare vår målsättning, där administrativa hinder inte påverkar negativt på en enda ungdoms drömmar om utbildning och arbete i ett annat nordiskt land. Ett samnordiskt skattesystem, befolkningsregister och elektronisk identifikation är målsättningar, som vi i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund vill främja. 

Ifall vi inte förstår varandra på grund av språkmurar eller kulturskillnader, är det onödigt att drömma om ett blomstrande samarbete eller integrerat samhälle. Skolor ska stärka undervisningen av de skandinaviska språken och kulturer. Samtidigt måste vi skapa enhetliga kriterier för kunskap och standardiserade utbildningsprogram för alla nordiska länder, för att även i fortsättningen ses som kunskapens vagga. 

Olika hotbilder och kriser omger hela världen och Norden är inte skyddad från dessa. Genom Finlands och Sveriges Natomedlemskap ändrar vår ställning i den stora säkerhetspolitiska bilden, men de nordiska länderna ska också tillsammans förbereda sig för kriser genom att stärka samarbetet i krisbehandling och förebyggandet av kriser. 

Även drogpolitiken i Norden måste enhetligas och till exempel tobaksprodukters motsvarigheter, så som snus eller tuggtobak borde befrias i hela Norden samt möjliggöra produkternas tillgång till marknaden. På samma gång måste ungas ökade missbruksproblem bemötas med att grunda brukarrum, för att befria unga från eventuellt drogberoende och förebygga missbruksproblem i vårt samhälle. 

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?