Hoppa till innehåll

REKRY: Nordjobb projektledare

Bultar ditt hjärta för Norden? Vill du arbeta med Nordiska unga och mobilitet? Om du svarade ja, kunde du vara den vi söker!

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och Nordjobb Finland söker Nordjobb projektledare till Helsingfors för en heltidsanställning från och med 17.7.2023 eller enligt överenskommelse. Nordjobb projektledarens huvuduppdrag är att ansvara för Nordjobb-mobilitetsprogrammet och dess utveckling tillsammans med nordiska kolleger.

Vi erbjuder

 • Ett Nordiskt, mångspråkigt arbete med finska och nordiska unga och ett nordiskt nätverk
 • En möjlighet att påverka egen yrkesroll
 • En möjlighet att utvecklas som ledare och projektansvarig
 • En möjlighet att utveckla dina kunskaper i nordiska spark
 • Praktisk erfarenhet om den finska arbetsmarknaden och internationell arbetsförmedling
 • Mångsidiga arbetsuppgifter inom kommunikation och marknadsföring
 • Ett flexibelt arbete, där du kommer att få arbeta med kollegor i de olika Nordiska länderna och res ai både Finland och Norden
 • Flexibla arbetstider, underbara kolleger och en möjlighet att jobba både på kontoret och på distans
 • Motions- och lunchförmån
 • Lön 2000-2200 €/månad

Till arbetsförhållandet tillämpas fyra månaders prövotid, Palta-Jytys allmäna avtal tillämpas på PNU.

Nordjobb

Nordjobb programmet förmedlar sesongsjobb till unga 18-30 åringar i Norden. Programmets mål är att öka kännedomen för de Nordiska länderna och deras spark och kultur genom att erbjuda unga arbete i ett annat nordiskt land. Nordjobb finansieras av Nordiska ministerrådet och Föreningarna Nordens Förbund och är ett icke vinstdrivande program. I Finland administreras programmet av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Mer information om programmet hittar du på adressen

Nordjobb-ohjelma välittää 18–30-vuotiaille nuorille kausitöitä Pohjolassa. Ohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Pohjoismaista sekä niiden kielistä ja kulttuureista tarjoamalla nuorille töitä toisessa Pohjoismaassa. Nordjobb on Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Norden-yhdistysten rahoittama voittoa tavoittelematon ohjelma. Suomessa ohjelmaa hallinnoi Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Lisää tietoa Nordjobbista löytyy osoitteesta https://www.nordjobb.org/sv/.

Vi önskar av dig

Kvalifikationer och erfarenhet:

 • Projektledarskap
 • Nordiskt samarbete
 • Ungdomsorganisationer och föreningsverksamhet
 • Unga på arbetsmarknaden och arbetsmarknadsfrågor

Kompetenser

 • Kommunikation, marknadsföring och sociala medier
 • Representation
 • Uppfattning om den finska arbetsmarknaden
 • Projektledning
 • Arrangering av evenemang
 • Kunskaper i fler nordiska språk ses som en fördel

Färdigheter

 • Goda färdigheter i svenska, finska och engelska både muntligt och skriftligt
 • Marknadsföring och kommunikation
 • Planering och utförande av evenemang, kampanjer, presentationer och dylika
 • Organiserad och självständig
 • Dokumentation och processarbete
 • Koordineringsförmåga

Egenskaper

 • Intresse för Nordiskt samarbete
 • Intresse att lära sig nytt
 • Engagerad och ansvarsfull
 • Social, öppen och lätt tillgänglig
 • Flexibel
 • Utvecklingsinriktad
 • Förändringsorienterad

Arbetsuppgifter

 • Informera om Nordiska karriärmöjligheter till unga och studerande
 • Skapa marknadsföringsmaterial för samarbetsorganisationer och andra målgrupper
 • Ansvara för arbetsgivarsamarbete, så som att gå igenom lämpliga arbetstagare för arbetsgivare och hålla kontakt med arbetsgivare i hela Finland
 • Planera och utföra kultur- och fritidsprogram och stöda nordiska sesongsarbetare i praktiska saker så som att hitta bostad och skaffa skattekort
 • Skriva en rapport i slutet av året  på resultat och kartlägga framtidens marknadsföringsmöjligheter

Skicka ifylld ansökningsblankett senast 30.6.2023 till adressen rekrytering@pnn.fi.

Vi uppskattar en mångsidig arbetsgemenskap och arbetar för jänlikhet. Vi önskar oss ansökningar från personer med olika bakgrund, så som oika åldrar, olika kön, funktionshinder och personer från olika språk-, kultur- eller andra minoriteter.

Intervjuerna ordnas under veckorna 27 och 28.

Mer information om arbetsuppgifter från Nordjobb koordinator Helena Hyvönen, 044 733 5786

Mer information om arbetsförhållander från generalsekreterare Jenny Tabermann, 044 733 5781

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?