Hoppa till innehåll

Europeiskt samarbete är viktigare än någonsin

Texten: Annika Lepistö

På Europadagen den 9:e maj firar vi sammanhållningen och freden i Europa och dagen är symbolisk för europeiskt samarbete och integration. Just nu kan Europa kännas långt borta för oss under de rådande omständigheterna, men det är värt att uppmärksamma den avgörande roll som den Europeiska Unionen har haft och har för frihet och solidaritet i Europa.

Det kan vara lätt att glömma de fördelar som internationellt samarbete medför i kristider och det allt mera polariserade sociala och politiska klimatet. Men både då och nu så har det europeiska samarbetet bidragit till frihet, i rättighetsmässiga, ekonomiska och identitetsmässiga termer. Den fria rörligheten av både människor, varor och tjänster har utan tvekan gynnat oss i Europa. För mig personligen har möjligheten till utbyten och rörlighet i Europa bidragit både till självutveckling, öppenhet gentemot olika kulturer och tolerans. Detta är något jag tror många unga som rört sig i Europa kan skriva under.

Det europeiska samarbetet försvarar den enskilda individens frihet, vilket visat sig speciellt viktigt då auktoritära stater som Ungern och Polen tagit tillfället i akt och inskränkt än mer på sina medborgares rättigheter. De nordiska medlemsländerna, som i globala jämförelser upprätthåller en stark rättsstat, starka rättigheter för individen och transparens, bär just nu ett extrastort ansvar för att det europeiska samarbetet också i framtiden är ett samarbete baserat på okränkbara rättigheter och friheter. Både rättssamarbetet och rörligheten låg till grund för det nordiska samarbetet, såväl som det nordiska och europeiska samarbetet. Nu betalar vi alla ett stort pris för begränsningar i rörligheten och det visar oss alla det verkliga värdet av frihet och rörlighet – mentalt och ekonomiskt.

Tiderna har visat att det också finns områden där samarbetet kan utvecklas. Mer beredskap inför att samarbeta under kriser är ett sådant. Speciellt under kristider blir solidaritet, både nationellt och internationellt viktigt. Totalförsvar och samarbete under olika kriser låg på nordiska samarbetets agenda redan före innevarande kris. Solidaritet uppmärksammas och hyllas också detta år av EU-institutionerna och just denna egenskap, som visat sig vara av yttersta vikt den senaste tiden, har odlats inom Europa genom samarbete.

Internationellt samarbete på multilateral nivå är en garanti för att främja frihet. Det har varit de nordiska ländernas fasta övertygelse och prioritet från början av det nordiska samarbetet. Låt det frekventa informationsutbytet de nordiska länderna emellan under dessa kristider vara ett exempel på hur länder kan stärka det ömsesidiga förtroendet, trots att beslut görs nationellt. Pandemier och andra kriser känner inga gränser, vilket betyder att solidaritet och förtroende för sina grannar inte bara är en ideologisk aktion, utan också en form av självbevarelse.

Vi, nordbor och européer, behöver nu tillsammans möta en ny framtid med mer beredskap för framtida kriser och en hållbar återuppbyggnad av Europa. Jag tror att vi alla kan skriva under att en öppen, solidarisk och aktiv inställning gentemot det europeiska samarbetet är värt att främjas, både nu och i framtiden. Så detta år på Europadagen, trots att Europa känns långt borta, så kan vi alla förhoppningsvis ändå känna av de positiva aspekter som det europeiska samarbetet har fört och kan föra med sig. Det är trots allt historiskt, att vi står med varandra, inte mot varandra för ett fritt och säkert Europa.

Författaren är styrelseaktiv inom Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och brinner för nordiskt samarbete, hållbarhet och natur & miljö. Hon har studerat ekonomi i Vasa och jobbar just nu på Åland.

Bild: norden.org/Magnus Fröderberg

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?