Hoppa till innehåll

Glad Nordens dag!

Den 23.3 firas för att uppmärksamma det nordiska samarbetet. Datumet kommer från att samma dag år 1962 undertecknades Helsingforsavtalet, som är ett samarbetsavtal mellan Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. Det officiella samarbetsavtalet strävar till att fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna på olika områden.

På Nordiska rådets session 2018 i Oslo debatterades om Nordens dag borde vara en flaggdag. Slutsatsen blev ändå att de nordiska parlamenten rekomenderas flagga, men att det ändå inte är en nationell flaggdag.

Det nordiska samarbetet tas ibland som en självklarhet, men det är någonting unikt i förhållande till resten av världen. Norden är exceptionellt bra på många sätt då vi klarar oss bra på de flesta rankinglistor vad gäller bl.a. välstånd, lycka och utbildningsnivå samtidigt som framstående inom teknologi.

En väldig fördel som vi har som nordbor i Finland är en potentiell gemensam arbetsmarknad. Då arbetslösheten är högre här, har vi en möjlighet med relativt låg tröskel att söka jobb och praktikmöjligheter i andra nordiska länder. Eftersom alla finländare har läst svenska i skolan har alla finländare grunderna i ett skandinaviskt språk och tröskeln är lägre att flytta till resten av Norden. Inte heller att glömma hur lika kultur och stabila våra samhällen är.

Sommaren 2018 utförde jag en arbetspraktik i Norge vid Finlands ambassad i Oslo och förvånades över hur lätt det var att komma med i gemenskapen i ett annat land. Det var också förvånande enkelt att förstå språket, eftersom flera ord är bekanta från äldre finlandssvenska dialekter. En förståelse för vokabuläret på norska hjälpte mig vidare att förstå danska bättre, då danskan påminner till stor del om norska.

Genom nordiska evenemang och organisationer har jag fått vänner på flera håll i Norden. Varje gång man träffar sina nordiska vänner lär man sig små nya och intressanta skillnader att diskutera vidare. Jag vill uppmana er som är intresserade av att ta del av den nordiska gemenskapen att pröva på arbetsmöjligheter, praktik, Nordjobb eller studier i ett annat nordiskt land.

Det nordiska samarbetet borde ständigt utvecklas, vilket också gäller t.ex. i hantering av kriser som den nu pågående pandemin.

Mitt tips Nordens dag till ära är att fira med att se på Skam eller Bron (i repris).

Själv är jag eventuellt lite partisk, eftersom det också är min födelsedag, men som en nordist hoppas jag att vi i framtiden ser Nordens dag som officiell flaggdag i hela Norden. Det nordiska samarbetet är unikt och någonting värt att fira!

Emilia Granqvist

Vice ordförande 

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?