Hoppa till innehåll

Notater från skamlöst vackra Färöarna

Färöarna är inte det sedvanliga resmålet. Öarnas vackra natur är dock en orsak till, varför allt fler turister väljer att krossa havet för ett besök. Naturen är i centrum av turismen. Vattenfall, gröna berg, havets komplexa skönhet och det ständigt skiftande vädret får en gäst även längre ifrån att förstå öarnas unikhet.

Intresset att uppleva den hårda naturen har ökat mängden turister som besöker öarna, något som i sin tur gett upphov till allt mer företag som säljer unika upplevelser – allt från båtutflykter, vandring, helikopterturer till övernattning och restauranger. Turismen har hämtat rikedom, gett upphov till nya arbetsplatser och lockat ungdomar att återvända till sitt hemland. Intresset för öarna har även nått en bredare publik och nyhetsgränsen i Europa. 

Beklagligen har turismen även sin negativa sida. Som även i övriga Norden, kan inte alla naturintresserade turister nödvändigtvis respektera naturen. Att slå läger var som helst tillsammans med nedsmutsning och störandet av vilda djur är extrema exempel på skadligt beteende, som en del av turisterna blir skyldiga till. Mängden turister kan även visa sig bli ett problem, om det leder till en överbelastning av naturen.

Som i resten av världen har turismens ökning lett med miljöproblem även i Färöarna. Öarnas unika natur lider av de allt större folkmassorna, då allt fler använder sig av samma naturstigar och hyrbilar för att komma till de mest avlägsna områden. Områdets unika natur vill även upplevas allt närmare, man vill komma så nära som möjligt av öarnas får, lunnefåglar, sälar och valar. Detta miljöskadliga beteende orsakar erosion, förorening av miljön, skadegörelse av ekosystem samt problem med lokalbefolkningen, då besökarnas mängd kan skada lokala levnadsförhållanden. Ofta ligger orsaken för de negativa påverkningarna i besökarnas okunskap om de lokala levnadsförhållanden, samt begäran att få uppleva öarnas natur till vilket pris som helst. Okunskapen kan komma med ett högt pris – nu och då upptäcks avlidna turister, som gett sig ut i naturen på egen hand och som inte förberett sig på de ansträngda förhållanden i naturen. 

Den samhälleliga debatten kring ämnet har blivit allt mer livlig på Färöarna och flera lösningar har blivit framlagda. För exempel skulle en obligatorisk lokal guide förbättra besökarnas säkerhet samt rikta inkomsterna från turismen till den gräsrotsnivå, där problemen oftast stöts på. En extrem, men effektiv lösning vore att begränsa antalet turister på öarna. En lokal önskade sig exempelvis, att öarna skulle ta emot en högre andel turister som har respekt för naturen, istället för att ta emot turister som enbart maximerar den ekonomiska nyttan.

Ämnet har varit omdiskuterat på öarna till anledning av parlamentsvalet i slutet av augusti. Färöarnas parlament är relativt litet, likt resten av öarna, och består av endast 33 ledamöter. Öarna har dock en bred autonomi, där nästan alla samhälleliga frågor förutom utrikes- och säkerhetspolitik tillhör jurisdiktionen för öarnas parlament. Färingarna deltar även i Danmarks folketingsval, där öarna representeras i det danska parlamentet av två egna ledamöter. Ledamöternas position är dock mest symbolisk, ledamöterna tar mest ställning i frågor som berör Färöarna och förhåller sig från att rösta i andra frågor.

Öarnas egna parlamentsval var väl synligt under PNU:s resa, då valaffischer fanns i nästan varje korsning, rondell och gatuhörn. En intressant skillnad mellan den finska och färöiska valsystemet, är valet av väljarens kandidat i röstningsbåset. I Färöarna ges varje röstberättigade en lista med de 150 kandidater som är uppställda i valet, då hen stiger in i röstningsbåset. Från denna lista kryssar man för den person man vill rösta på. Kandidatnumren vi är vana med från Finland, är därmed inte i bruk i Färöarna. Således hittas bara kandidatens namn och parti på valaffischerna. För att det finns begränsat med kandidater, är inte alla valaffischer ens försedda med kandidatens efternamn.

Öarnas unikhet syns även i gatubilden. I huvudstaden Tórshavn är inte de sedvanliga kedjebutikerna- och caféna många. Då man reser, är man van vid att tätt se en H&M butik eller McDonalds, men detta är inte situationen i Färöarna. Huvudstaden är fylls med egnahemshus, där höghus finns inte på samma sätt som i de finska eller svenska städerna. Detta var en skön omväxling till vad man är van vid från övriga Nordiska länder. Allt behöver inte vara det samma överallt, något som faktiskt gör Färöarna ett intressant ställe att besöka. Unikheten är Färöarnas ess i ärmen, men det ställer även lokalbefolkningen inför en utmaning att bevara den.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?