Hoppa till innehåll

Unga i Norden ger sig in i den globala biodiversitetsdiskussionen

Annika Lepistö 27.1.2020

År 2020 är ett viktigt år för natur och miljö – ett kritiskt ögonblick i historien som sätter agendan för kommande decennier. Detta år så ska nämligen ett nytt globalt avtal och ramverk för biodiversitet tas fram och unga ger sig in i diskussioner världen över för att förmedla sina ståndpunkter och utbyta erfarenheter. Även i Norden sker konsultationer med unga och vi samlas för att jobba tillsammans och göra våra röster hörda. Men vad är anledningen till att unga i Norden diskuterar biodiversitet? Varför just nu och vad är det som står på spel?

I FN rapporten IPBES Global Assesment report framkommer det att 1 miljon växt- och djurarter hotas av utrotning och ekosystemens hälsa försämras snabbare än någonsin. Detta innebär att den fundamentala grund som upprätthåller den globala ekonomin, ger människor levebröd och mat skakas om hårt. Om vi fortsätter i denna nedåtgående riktning kan det få allvarliga följder. De omgivande ekosystem som vi är beroende av är nu i akut behov av vårt beskydd, men trots det säger rapporten att den globala responsen hittills har varit otillräcklig. Det behövs transformativ förändring. En systemförändring där alla inkluderas.

Ungas deltagande i biodiversitetsförhandlingarna har uppmärksammats internationellt och det finns flera goda anledningar bakom att unga världen över nu engagerar sig och det med råge. Det handlar för oss unga om en vilja att stoppa den negativa trenden och en önskan att kunna leva i en framtid där vi faktiskt kan åtnjuta naturens mångfald. Att ständigt läsa alarmerande rapporter och se koalor dö i bränderna i Australien ingjuter en vilja bland unga att på något sätt göra något som skulle ha en positiv inverkan. Det globala biodiversitetsnätverket för unga (GYBN) förespråkar också generationsöverskridande rättvisa dvs. att tidigare generationer borde ta ansvar för att bevara naturen åt kommande generationer. Unga vill kunna engagera sig, få sina röster hörda och jobba för en bättre framtid.

Norden engagerar ungdomar

För att ge unga ett forum för att utbyta erfarenheter, idéer och ståndpunkter så arrangeras nu nationella workshops i Norden. Ett toolkit togs fram som en riktgivande guidebok för att kunna involvera unga i diskussioner och lärandesessioner kring biodiversitet. Toolkitet gjordes av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet med involvering av unga rådgivare och tar upp bl.a. teorin kring biodiversitet, men också relevanta frågor och ämnen som unga diskuterar på workshopparna. Baserat på diskussionerna framtas de ungas ståndpunkter, som i de internationella förhandlingarna förhoppningsvis beaktas och respekteras. Toolkitet är det hjälpmedel som aktiverar unga till att göra en insats som kommer att ha stor betydelse för framtiden.

Framtiden är för oss unga även de decennier som följer efter år 2050. Innan dess ska vi helst leva helt i harmoni med naturen. En hopplös uppgift kan tyckas enligt många, men vi unga jobbar redan idag med det som vårt ultimata mål. I hela Norden, i hela världen samlas unga och diskuterar, planerar och agerar. Vi kickar igång detta superår för att sedan fortsätta dyka upp, fortsätta påverka och fortsätta agera. Det finns en otrolig kraft hos unga som kommer samman och jobbar ihärdigt för en bättre framtid.

TEXT Annika Lepistö
BILD Lena Höglund

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?