Hoppa till innehåll

Avlönad volontär

Brinner du för ungas delaktighet och kraft att förnya? Hjälp oss bygga upp ett nordiskt påverkansprogram för unga lokala beslutsfattare! Sänd oss din ansökan och bli expert på regionalt beslutsfattande och projektledarskap, vi erbjuder dig en plats som Avlönad volontär hos Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Finland (Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU) i Helsingfors.

Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar från personer som bor i Finland (residence), då ESC syftar till att skapa mobilitet inom EU och dess partnerländer.

Om projektet

Det Nordiska Påverkansprogrammet initieras denna höst och skapar mötesplatser för unga medlemmar i ungdomsfullmäktigen och stads-/kommunfullmäktigen runt om i Finland och i de nordiska länderna under de kommande två åren. I Påverkansprogrammet utbildas unga beslutsfattare i strategiska samarbeten mellan städer och kommuner genom träffar med nyckelpersoner och experter. De unga deltagarna ges sedan möjlighet att uttrycka sin syn på och vision för framtidens samarbeten i form av en gemensam publikation, en pamflett.

Om oss

Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Finland (Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU) är ett politiskt obundet ungdomsförbund där 28 ungdomsorganisationer i Finland samlas för att diskutera nordiska frågor och utveckla samarbeten på hemmaplan och i Norden. PNU:s åtta lokalavdelningar har sammanlagt 2800 personmedlemmar som ordnar och deltar i bl.a. kulturaktiviteter, resor, kurser och karriärspresentationer lokalt. PNU samverkar med sina systerorganisationer i de andra nordiska länderna. PNU dryftar förslag till Ungdomens Nordiska Råd, gör politiska ställningstaganden, bevakar ungas intressen i Norden och deltar i offentliga höranden speciellt gällande ungas möjligheter och rättigheter i Norden, Arktis och Nordens andra närområden. PNU administrerar Nordjobb-programmet i Finland och handhar Ungdomens Nordiska Råds sekretariat. PNU är en tvåspråkig organisation, dvs. organisationen verkar i praktiken på både finska och svenska.

Om volontärpositionen

Som avlönad volontär hos PNU får du delta i att skapa mötesplatserna för de unga beslutsfattarna, lära dig att facilitera både mindre och större diskussioner, få insikter om marknadsföring och streaming av evenemang och framför allt lära dig om och nätverka med nordiska beslutsfattare. Du ingår i ett team där dina arbetsuppgifter bestäms i samråd med din mentor och handledare. Vilka uppgifter som blir ditt fokusområde påverkas av tidpunkt på året, färdighet och personligt intresse samt hur arbetsfördelningen ser ut med övriga inom teamet. Det finns även stort utrymme för självständiga initiativ inom ramen för verksamheten. Det förekommer även en del reseaktivitet, där det kan bli aktuellt att resa inom Finland eller till något av de andra nordiska länderna för möten och evenemang.

Vem är du?

 • Du brinner för det nordiska samarbetet, vill utveckla dina kunskaper i projektledarskap, ungas delaktighet och regionalt beslutsfattande.
 • Du tycker att nordiskt samarbete är viktigt och är villig att arbeta i en miljö där de nordiska språken är arbetsspråk, förkunskaper i finska är inget krav.
 • Du har ett intresse för sociala media och innehållsproduktion (audiovisuellt och visuellt), eftersom det kommer vara en del av verksamhetsbilden under Påverkansprogrammet.
 • Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs bra i små team.
 • Du är ansvarstagande och har förmågan att ta ansvar för att självständigt planera och genomföra uppgifter som har delegerats, med stöd av din handledare.
 • Du vill utvecklas och är redo att pröva nya utmaningar.
 • Du är flexibel och kan enkelt anpassa dig efter nya situationer och förutsättningar.
 • Du är villig att flytta till Helsingfors, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra volontärtjänsten.
 • Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar från personer som bor i Finland (residence), då ESC syftar till att skapa mobilitet inom EU och dess partnerländer.

Vad erbjuder vi?

 • 6 månaders tid som volontär för PNU, där du får utveckla dina kompetenser och stärka dina framtida chanser på arbetsmarknaden
 • En egen handledare samt en mentor som följer upp på din utveckling
 • Möten med andra volontärer i Finland genom finska Utbildningsstyrelsen
 • Mat, boende och fickpengar betalt genom ett stipendium
 • Resan till och från Finland betald
 • Hjälp att hitta bostad i Helsingfors
 • Möjlighet att gå en kurs i finska

Ta kontakt och sök!

Din ansökan bör innehålla CV och ett personligt brev där du berättar kort om dig själv och motiverar varför just du borde få chansen att göra en ESC-praktik hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Ansökningar riktas till vår generalsekreterare Lena Höglund (lena.hoglund@pohjola-norden.fi), märkt ”Volontäransökan”. Intervjuer och tillsättningar av volotärpositionen kommer ske löpande, så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Volontärperioden inleds förhoppningsvis redan i september.

I samband med planerad uppstart kommer vi naturligtvis att förhålla oss till de till var tid gällande riktlinjer från den finska folkhälsomyndigheten. Om behov finns utifrån gällande regelverk, kommer vi ha möjlighet att under en tid tillämpa distansarbete.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?