Hoppa till innehåll

Nordjobb

Är du intresserad av att sommarjobba i ett annat nordiskt land? Nordjobb är ett nordiskt mobilitetsprogram som sedan 1985 erbjudit sommarjobb, bostad och kultur- samt fritidsprogram till 18-28-åriga ungdomar. Nordiska medborgare, och nu också EU-medborgare med kunskaper i nordiska språk, kan söka Nordjobb. Nordjobbs målsättning är att öka ungdomars intresse för Norden och främja rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden.

Nordjobb-programmet administreras av nationella Norden-föreningarna. I Finland är det Pohjola-Nordens Ungdomsförbund som svarar för verksamheten. Ansökningstiden för Nordjobb börjar i början av januari och räcker ända till slutet av maj. Det lönar sig dock att skicka sin ansökan tidigt eftersom det ökar dina chanser att få jobb. De senaste åren har det funnits ett stort antal sökande från Finland, och ungefär var fjärde sökande har fått jobb.

Nordjobb erbjuder många olika typer av jobb och för största delen av dem krävs ingen specialexpertis. Lönen som betalas för jobbet är lagstadgad. Nordjobb förser alla som fått jobb med en bostad och ordnar mångsidigt fritidsprogram. Ansökningsformuläret och vidare anvisningar hittar du på Nordjobbs webbsida.

Om du väljer att stanna hemma under sommaren har du möjlighet att lära känna de nordjobbare som kommer till Finland. Du är varmt välkommen att delta på alla Nordjobbevenmang! Programmet och kontaktuppgifter finns på Nordjobbs webbsida före sommaren.

Dela på sociala medier: