Hoppa till innehåll

Välkommen på Pohjola-Nordens ungdomsförbunds vårmöte!

Helsingfors 26.3.2021

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds stadgeenliga vårmöte ordnas måndagen den 26.4.2021 kl. 16.30–18.30 (på adressen Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors). Vänligen observera att vi på vårmötet utser medlemmar till valberedningskommittén för verksamhetsåret 2021.

Innan vårmötet ordnas en öppen nordisk virtualdiskussion ”Jämställdhet inom försvaret i Norden” från kl. 15.30. I diskussionen deltar unga talare och sakkunniga från både Finland och Norge. Tilläggsinformation hittas på Ungdomsförbundets nätsida och Facebook-evenemang. Deltagande förutsätter separat förhandsanmälan.

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att möjliggöra distansdeltagande i mötet i och med den gällande virussituationen. Mötets officiella deltagare förutsätts förhandsanmäla sig senast 19.4.2021 kl. 16.00 för att möjliggöra utskick av mötesdokumenten och arrangerandet av distansdeltagandet. DISTANSDELTAGANDE REKOMMENDERAS STARKT.

Mer uppdaterad information om evenemanget finns på denna nätsida, speciellt gällande specifikationer som relaterar till COVID-19-viruset.

Anmälningar till mötet och era representanters fullmakter (bifogad bilaga) skickas till PNU:s generalsekreterare, antingen i skannad form per e-post till pnnpaasihteeri@pohjola-norden.fi eller per post till Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors senast 19.4.2021 kl. 16.00. Instruktionerna för distansdeltagande och mötesdokumenten skickas ut till mötesdeltagarna per e-post en vecka innan mötet. I samband med anmälan ber vi att deltagarnas e-postadress meddelas, så att mötesdokumenten kan skickas direkt till deltagarna.

PNU kommer att ersätta resekostnaderna till och från vårmötet för högst fem (5) representanter från lokalavdelningarna. De personer som är berättigade till reseersättning bör anmäla sitt deltagande i vårmötet före deadline 19.4.2021.

Varmt välkommen!

Å styrelsens vägnar,
                                                                                                                                 

Maria Karjalainen                                                               Lena Höglund
Ordförande                                                                         Generalsekreterare
045 113 6317                                                                       044 733 5781
maria.karjalainen@pohjola-norden.fi                             lena.hoglund@pohjola-norden.fi

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?