Hoppa till innehåll

Vilka är de viktigaste samarbetsområdena för de nordiska regeringarna gällande ungdom?

Allians och dess nordiska systerorganisationer utmanade oss till att ta ställning till Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets fråga: Vilka är de viktigaste samarbetsområdena för de nordiska regeringarna gällande ungdom? I vårt svar lyfter vi fram teman som klimat och biodiversitet, stöd för innovation och ungdomsorganisationer såväl som mobilitet och arbetsmarknad. 

Ungas delaktighet i klimat- och biodiversitetsavtalsförhandlingar är en trovärdighetsfråga, men det är också sanna ekonomiska förutsättningar för regionala ungdomsförbund och verkligt ungdomsdeltagande i innovationsarbetet de nordiska länderna emellan. 

COVID19-krisen har minskat ungas framtidstro, det måste de nordiska länderna snabbt råda bot på med att främja jobb, studiemöjligheter och erkännande av studierabatterna länderna emellan som en stimulansåtgärd.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?