Hoppa till innehåll

Nu är det dags att säkerställa naturens mångfald

I Finland finns det levnadsmiljöer som kan uppfattas som utrotningshotade. Över hälften av Finlands ursprungliga myrmark har förlorat sitt naturliga tillstånd. FN-organisationen Ipbes rapport år 2019 redogör för att nästan en miljon djur- och växtarter står inför utrotning.

Naturens mångfald är på många sätt en betydande sak för finländare och för Finland. Vi måste ta ansvar för biodiversiteten, för endast på så vis kan vi garantera förutsättningar för ett gott liv och en välmående och artrik natur till kommande generationer. Det är alltså inget under att naturen och miljön går före tillväxten enligt många finländares tycke. Hela tre av fyra finländare anser att tillväxten inte ska prioriteras framom naturen, enligt Yle Luonnos utförda enkät.

“Värderingar för naturen är viktiga för finländare och nordbor, men för att upprätthålla relationen till naturen behöver vi aktioner, så att också kommande generationer kan njuta av naturens mångfald. De ungas röst måste höras då det nya biodiversitetsavtalet sluts i Kina år 2020”, påpekar Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds ordförande Veera Hellman.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund ordnar tillsammans med Miljöministeriet de ungas biodiversitetsworkshop 24.1.2020, till vilken unga från hela Finland är inbjudna. På så vis gör Ungdomsförbundet sin del och erbjuder unga en möjlighet till att bidra till det globala biodiversitetsavtalet.

“Ett av 2020 års tyngdpunkter kommer att vara biodiversitetsavtalet och påverkansarbetet kring det. I de nordiska länderna finns kännedom och målbild, med vilka vi kan byta kurs. Finland borde följa Danmarks exempel och diskutera en biodiversitetslag för Finland”, uppmuntrar PNU:s nyvalda ordförande för år 2020 Maria Karjalainen.

Klimatförändringarna och biodiversiteten går hand i hand. Klimatförändringens hotbilder har drivit unga till att strejka för klimatet. Biodiversitetsworkshopen öppnar en bakdörr till påverkan för unga. Därför hoppas Pohjola-Nordens Ungdomsförbund speciellt, att unga från så många olika områden och bakgrund som möjligt deltar i biodiversitetsworkshopen. Anmälan till workshopen öppnas 9.12.2019.

Kontaktuppgifter:

Veera Hellman, ordförande 050 385 8229

Lena Höglund, generalsekreterare 044 733 5781

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?