Hoppa till innehåll

PNU:s vårmöte: En mer öppen arbetsmarknad som också motiverar språkinlärning!

Ställningstagande 27.4.2019

Låg nativitet, en försvagad försörjningskvot och brist på kunnande har på senaste tiden varit aktuellt. Som lösning har föreslagits arbetsrelaterad invandring, som är en vacker tanke, men på individnivån en problematisk lösning på 2000-talet. Gränshinder för arbetande finns till och med mellan de nordiska länderna, trots att vi är på frontlinjen med att bryta ned dem.

Många som flyttar till Norden efter arbete har en högskoleutbildning, men erkännandet av utbildningen kräver enorma mängder pappersarbete och prov. Det är förstås sakligt att läkare som kommer från andra länder bevisar sin yrkeskunnighet, men speciellt bland de nordiska länderna har utbildningarna en jämn kvalitet och olika examen är till sitt innehåll relativt lika. Nordiska rådet har tidigare fattat beslut om godkännnande av examen och det skulle vara viktigt att implementera beslutet i praktiken. Detta talar för att en utbildning som godkänts i ett land borde vara automatiskt erkänd i hela Norden utan papperskrig.

Ett annat betydande gränshinder för arbete är kraven på språkkunskap. Inom alla yrken behövs inte kunnande av svenska eller finska och då borde språkkraven förmildras i början av karriären. Man lär sig också språk lättare i praktiska livet, än på språkkurser och då höjs även motivationen att lära sig. Att uppmärksamma språkkunskap genom löneförhöjningar är i linje med idéströmningarna om inlärning på arbetet och livslångt lärande. Vi är bekymrade över att man istället för att använda svenska väljer att ty sig till engelska, om det inte finns uppmuntrande faktorer.

“Vi lever i en internationell värld, där hinder för att flytta eller arbeta måste erkännas. Speciellt mellan de Nordiska länderna måste de bli lättare att flytta. Om någon vill komma till Finland för att arbeta har vi inte råd att förhindra dem genom onödig byråkrati eller för stränga språkkrav”, säger Pohjola-Nordens ungdomsförbunds ordförande Veera Hellman.

För erkännande av examen krävs nu engagemang av utbildningsministrarna på ett sätt som inte tidigare skådats. Det behövs också ett utökat tjänstemannautbyte mellan de nordiska ministerierna och myndigheterna så att man kunde utveckla erkännandet av examen tillsammans. PNU kräver också aktion av Nordiska Rådet i fråga om språkkrav och inlärning i arbetet så att dagens arbetsmarknad motsvarar en allt mer internationaliserad värld.

Kontaktuppgifter:

Veera Hellman, ordförande

0503858229

Lena Höglund, generalsekreterare

0447335781

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?