Hoppa till innehåll

PNU:s vårmöte: Nordiskt samarbete får inte avbrytas under kriser

Förra året, i augusti, antog de nordiska samarbetsministrarna den gemensamma målsättningen att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Risken är nu att samarbetet som gjorts under mer än 60 år tappar anseende och betydelse för medborgarna. Regeringarna borde ha gjort betydligt fler gemensamma linjedragningar. Det skulle de gemensamma dragen i våra integrerade välfärdssamhällen ha möjliggjort. Krissituationen föranleder enligt Pohjola-Nordens Ungdomsförbund till ett ännu tätare och starkare samarbete – inte ett minskat samarbete.

”Kompromisser är speciellt viktiga för att säkra den dagliga funktionsförmågan i gränsområdena. Gränsområdenas samfund har under årens lopp utvecklat dynamiska sätt att använda resurser, såsom kunnig arbetskraft och goda tjänster och produkter, som rörs mellan länderna. Nu har möjligheterna till att använda dessa resurser i gränsområdena varit svåra att förutsäga. Detta kan man undvika genom kommunikation och gemensam aktion länderna emellan,” konstaterar Ungdomsförbundets ordförande Maria Karjalainen.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund förstår och respekterar behovet av att minska COVID19-smittorisken, men uttrycker sin besvikelse för den bild som denna kris gett av det nordiska samarbetet. Nu får man bilden av att man inte kan lita på samarbetet, då det behövs som mest. Regeringarna har inte koordinerat arbetet under krisen så att de nordiska länderna skulle ha haft en gemensam linje i krishanteringen och arbetet ut ur krisen. Att lära av erfarenheterna och förbättra samarbetsprocesserna för framtiden är trovärdighetsfrågor för det nordiska samarbetet, speciellt för de personer som bor i gränsområdena och för vilka det nordiska samarbetet är en del av vardagen.

”Krisen har visat att det nordiska samarbetet ännu har en hel del att utveckla, för att regionen en dag ska kunna vara den mest integrerade i världen. Om inte vi kan skapa en sådan integration, vem kan?” frågar Karjalainen.

Mer info:

Maria Karjalainen, Ordförande
045 113 6317

Lena Höglund, Generalsekreterare
044 733 5781

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?