Hoppa till innehåll

Black Lives Matter

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund stöder #BlackLivesMatter rörelsen i USA och demonstrationerna mot rasism och polisvåld! Jämlikhet och jämställdhet är centrala värderingar i vår gemenskap och nu är det också tid att överväga rasismens existens i Finland och i Norden.

Strukturell rasism är en del av vardagen för många också i Finland. Det tar sig uttryck i ojämlikhet gentemot minoriteter i hälsovården, på arbetsmarknaden och i utbildningen.

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) framförde 20 rekommendationer om hur rasism och intolerans kan motverkas i Finland år 2019. ECRI efterlyser bl.a. en utökning av jämställdhetsombudsmannens resurser och att diskrimineringsombudsmannen ges en bredare behörighet. För att lösa hatbrott och hatprat behöver Finland skapa en täckande strategi, resurserna för det romska politiska programmet måste säkras och kännedomen om samekulturen måste öka i samhället.

Dessutom rekommenderar ECRI grundandet av en av polisen och åklagarämbetet oberoende institution som utreder misstänkta fall av rasdiskriminering och polisens missbruk av tjänsteställning i Finland. Genom att följa ECRI:s rekommendationer tryggar myndigheterna alla människors rättigheter till jämlik och rättvis behandling.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund uppmuntrar alla att stöda Black Lives Matter -rörelsen på sitt eget vis genom att ta avstånd från rasism i vardagen och anmäla rasistiska röster på Internet. EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) listade Finland i 2018 års utredning som ett av de mest diskriminerande länderna för den svarta befolkningen i Europa. Den positioneringen måste både offentliga myndigheter och enskilda privatpersoner aktivt sträva efter att ändra på. På Förbundet för Mänskliga Rättigheters hemsidor kan du läsa om hur du kan ingripa i diskriminering i ditt eget liv eller i din organisation.

Ungdomsförbundet efterlyser ett fördömande av det rasistiska polisvåldet mot svarta i USA på internationell nivå. Rasism och fascism har ingen plats i en värld som respekterar mänskliga rättigheter och demokrati och arbetet mot rasism för en fredlig lösning är viktigt. Vårt Ungdomsförbund tror på ett Finland, Norden och en värld som är rättvis, jämlik och öppen för alla.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?