Hoppa till innehåll

Uttalande: Mentalhälsoundersökningar att stöda barn och ungas mentala hälsa

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund betonar betydelsen av ungdomars välbefinnande och mentala hälsa i sitt uttalande vid sitt vårmöte 18.4.2024. Skolskjutningen i Vanda i början av april chockerade hela Finland och väckte offentlig diskussion om omfattningen av våra barns och ungas illamående. Ungdomar möter många utmaningar i sin vardag, såsom stress, ångest, depression och risker för marginalisering. Problem med mental hälsa kan påverka ungdomars liv på många sätt och kan även speglas i utbildning, sysselsättning och sociala relationer.

Att stöda ungdomars välbefinnande och mentala hälsa är vårt gemensamma ansvar, som alla samhällets aktörer bör delta i. Det krävs omfattande samarbete och engagemang från politiska beslutsfattare, myndigheter, skolor, organisationer och individer för att stöda ungdomars välbefinnande.

Det är viktigt att säkerställa att ungdomar har tillgång till lättillgängliga och rimligt prissatta tjänster för mental hälsa. Det behövs också mer resurser till utbildning och förebyggande åtgärder som stöder och främjar ungdomars välbefinnande. Det är nödvändigt att göra omfattande konsekvensbedömningar av budgetrians beslut när det gäller nedskärningar som påverkar unga.

Att öka medvetenheten om ungdomars mentala hälsa, dess stöd och välbefinnandet är av avgörande betydelse. Upplysning, utbildning och öppen diskussion om dessa mycket viktiga ämnen behövs både bland unga och bland vuxna som arbetar med dem.

Tidig intervention vid mentala hälsoproblem är ytterst viktigt. Det krävs mekanismer som identifierar problem i ett tidigt skede och styr unga till den hjälp de behöver. ”En förlorad ungdom är en för mycket och blir mycket kostsam för samhället. Till exempel skulle mentalhälsoundersökningar som ingår i grundskolans och andra stadiets elevvård kunna stöda upptäckt av problem redan i ett tidigt skede. På samma sätt som vi följer våra barns fysiska utveckling är det också viktigt att fokusera mer på deras psykiska välbefinnande,” konstaterar Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds ordförande Nette Rimpioja.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund uppmanar alla samhällets aktörer att ta ungas illamående på allvar och att engagera sig för att främja ungdomars välbefinnande och mentala hälsa. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid där varje ungdom har möjlighet att uppnå sin fulla potential!

Tilläggsinformation: Nette Ripioja, styrelseordförande, nette.rimpioja@pnn.fi

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?