Hyppää sisältöön

Julkilausuma: Mielenterveystarkastukset tukemaan lasten ja nuorten mielenterveyttä

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto korostaa nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden merkitystä yhteiskunnassamme 18.4.2024 pidetyn kevätkokouksensa julkilausumassa. Huhtikuun alussa koko Suomea järkyttänyt Vantaan kouluampuminen herätti julkiseen keskusteluun maamme lasten ja nuorten pahoinvoinnin laajuuden. Nuoret kohtaavat arjessaan monia haasteita, kuten stressiä, ahdistusta, masennusta ja syrjäytymisen riskejä. Mielenterveysongelmat voivat vaikuttaa nuoren elämään monin tavoin ja osaltaan heijastua myös koulutukseen, työllistymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen on yhteinen vastuumme, johon kaikkien yhteiskunnan toimijoiden tulee osallistua. Tarvitaan laajaa yhteistyötä ja sitoutumista niin poliittisilta päättäjiltä, viranomaisilta, kouluilta, järjestöiltä kuin yksilöiltäkin tukemaan nuorten hyvinvointia.

On tärkeää varmistaa, että nuorilla on helposti saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia mielenterveyspalveluita. Koulutukseen ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, jotka tukevat ja edistävät nuorten hyvinvointia, tarvitaan myös enemmän resursseja. Budjettiriihen päätöksistä on syytä tehdä laajamittaista vaikutustenarviointia nuoriin kohdistuvia leikkauksia tehtäessä.

Tietoisuuden lisääminen nuorten mielenterveydestä ja sen tukemisesta sekä hyvinvoinnista on avainasemassa. Tarvitaan valistusta, koulutusta ja avointa keskustelua näistä todella tärkeistä aiheista niin nuorten kuin heidän kanssaan toimivien aikuisten keskuudessa.

Varhainen puuttuminen mielenterveysongelmiin on ensisijaisen tärkeää. Tarvitaan mekanismeja, jotka tunnistavat ongelmat varhaisessa vaiheessa ja ohjaavat nuoret tarvittavan avun piiriin. “Yksikin menetetty nuori on liikaa ja tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi. Esimerkiksi peruskoulun ja toisen asteen oppilashuoltoon mukaan otettavat mielenterveystarkastukset voisivat tukea ongelmien havaitsemista jo varhaisessa vaiheessa. Yhtälailla, kun seurataan lastemme fyysistä kehitystä, on syytä keskittyä entistä enemmän psyykkiseen hyvinvointiin.” toteaa Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton puheenjohtaja Nette Rimpioja.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto rohkaisee kaikkia yhteiskunnan toimijoita ottamaan nuorten pahoinvoinnin vakavasti ja sitoutumaan nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen. Yhdessä voimme rakentaa valoisampaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus saavuttaa paras potentiaalinsa!

Lisätietoja: Nette Rimpioja, hallituksen puheenjohtaja, nette.rimpioja@pnn.fi

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?