Hoppa till innehåll

A Stronger Nordic Youth Movement -projektets första workshop samlade unga runtom Norden

I mars genomförde vi den första delen av vårt projekt A Stronger Nordic Youth Movement på Hanaholmen i Esbo. Workshoppen samlade trettio deltagare från olika nordiska länderna för att diskutera ungas deltagande och påverkansmöjlighet i de nordiska civilsamhällena. Workshoppen arrangerades i samarbete med Föreningarna Nordens Förbundet och Hanaholmen.

Workshoppen, som hölls på Hanaholmen den 15–17 mars 2024, erbjöd en unik plattform för nordiska ungdomar att dela sina åsikter om hur unga för närvarande kan delta i de nordiska civilsamhällena och vilka ytterligare möjligheter till påverkandet de skulle önska. Under helgens workshop delade deltagarna sina personliga erfarenheter från sina liv och hemländer, vilket berikade ungas förståelse för ungas samhällsdeltagande över hela Norden. Workshopen arrangerades i samarbete med Föreningarna Nordens Förbundet (FNF) och Hanaholmen, med vilka samarbetet fortsätter även i framtiden (läs mer om projektet här).

Workshoppen behandlade flera viktiga teman, såsom demokrati, deltagande och sätt att öka ungas röster i beslutsfattande. Dessutom diskuterades konkreta åtgärder för att främja ungas inflytande och stärka deras ställning i samhället. Under workshoppen fick ungdomarna också reflektera över sina egna motivationsfaktorer för samhällsdeltagande och analysera de utmaningar de möter i sitt deltagande. Workshoppen diskuterade även olika plattformar som är öppna för unga samt hur man kan upprätthålla ungas intresse för samhällspåverkan och deltagande.

Förutom workshops olika sessioner, erbjöds ungdomarna möjligheter att lära känna varandra och lära sig om de nordiska länderna genom olika sociala aktiviteter. Hanaholmens konferenshotell erbjöd en fantastisk miljö för seminariet som varade hela helgen. Feedbacken visade att workshoppen var framgångsrik och erbjöd ungdomarna många nya insikter och vänner från olika delar av Norden.

Nästa SNYM-workshop kommer att hållas den 15–17 april 2024 i Köpenhamn. I nästa workshop fördjupar vi oss i resultaten från den första workshoppen och försöker med hjälp av dessa samt olika scenarier att se framåt och arbeta med att skapa ungas idealvärld. I workshopen analyseras olika byggstenar för att skapa ungas idealvärld. Mer information och anmälan kommer senare.

Vill du veta mer om projektet eller bli vår samarbetspartner? Mer information om projektet kan erhållas genom att kontakta oss på adressen snym@pnn.fi.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?