Hoppa till innehåll

Stämningar från Midvinterfest!

För lokalorganisationer avsedd Midvinterfest stughelg i mars i Loimaa var en stor succé enligt oss medlemmar i TOPNs dvs. Åbos lokalförenings styrelse. Under helgen fick vi bland annat lära oss mycket av det hur man agerar i en lokalförening samtidigt som vi fick tid att lära känna varandra bättre vid sidan av roliga aktiviteter i en avslappnad miljö.

Helgen var fylld av flera aktiviteter och funderingar. Vi fick ta del i olika inspirerande föreläsningar och diskussioner, koppla av och bl.a. heja tillsammans på Sveriges och Islands val av representanter för Eurovision Song Contest. I synnerhet väckte föreläsningarna oss många idéer för vår blivande verksamhet. På föreläsningarna fick vi även delta i en kreativ workshop-uppgift som var min personliga favorit. I den kunde vi utnyttja de tips som precis hade förekommit föreläsningar och diskussioner. Med hjälp av dem kunde vi skapa ett autentiskt evenemang som liknar oss samt är i linje med våra önskningar. Vi fick även utmana oss. Med hjälp av de tips och uppmuntran som vi fick av mer erfarna medlemmar och ledare hade vi nämligen mod att planera ett mer krävande evenemang än normalt men som emellertid är möjligt att genomföra.

Under helgen fick vi även många nyttiga verktyg och information om med anknytning till hur man kan verka effektivt samt leda lokalorganisationen. Att kunna höra information om varierande teman var ett efterlängtat tillägg för de flesta av TOPNs styrelse består av oss nya medlemmar. Utöver informationen fick vi själv ta del i diskussionerna och reflektera på vårt verksamhet. I dessa diskussioner betonades det bl.a. hur vi kan hitta vår egen riktning och därtill även planera flera roliga evenemang som liknar oss i framtiden också samt som vi diskuterade om TOPNs nuvarande svagheter och styrkor. Vid sidan av lokalföreningen fick vi under helgen lära känna dessutom PNU dvs. Pohjola-Nordens Ungdomsförbund bättre samt som olika förmåner som ungdomsförbundet kan möjliggöra för dem som verkar i lokalföreningsnivå såsom intressanta utbildningsmöjligheter. Det lönar sig alltid att ta del i olika varierande evenemang eftersom de oftast erbjuder intressanta synpunkter som man inte nödvändigtvis har tänkt tidigare. Personligen tycker jag emellertid att det viktigaste under helgen var att vi i TOPN lärde fungera mer som en grupp på vilken allas röst samt åsikter kommer fram.

-Anniina

Tack vare all den information vi fick under veckoslutets utbildningar fick vi fundera på och lära oss mycket som vi kommer att ha nytta av i styrelsearbetet. Under midvinterfesten fick vi flera idéer om olika evenemang som vi möjligtvis kan ordna i framtiden och även olika sätt vi kan marknadsföra oss och nå ut till potentiella nya medlemmar, något vi hoppas kunna göra för att göra flera intresserade medvetna om vad vi gör. Då de senaste åren har gjort det svårt att ordna evenemang, blev vi under helgen, tack vare nya förslag och workshop, snabbt mycket inspirerade att få börja ordna evenemang igen, och att vi som är nya medlemmar i styrelsen ska få uppleva hur det går till.

Vi har höga förväntningar inför året, och hoppas att få ordna mycket roligt och träffa många både gamla och nya medlemmar!

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?