Hoppa till innehåll

Nordiska Påverkansprogrammet 2021

I höst så inledde PNU det Nordiska Påverkansprogrammet. Under oktober och november månad anordnade vi två evenemang, ett i Vasa och ett i Åbo, där vi bjöd in unga beslutsfattare från Finland och de övriga nordiska länderna för att diskutera regionalt påverkansarbete. Med oss under evenemangen var även lokala fullmäktigeledamöter och riksdagspolitiker från Finland.

Evenemangen i Vasa och Åbo bjöd på många intressanta diskussioner om framtidens möjligheter för unga att påverka inom regionala samarbeten. Som en del av dagen så fick deltagarna i uppgift att fundera på framtida idéer för regionala projekt. Deltagarna delades in i olika grupper för att gemensamt diskutera och utforma en idé för ett projekt som de tror på och som skulle kunna vara viktigt för unga och det regionala samarbetet. Idén skulle sedan presenteras för lokala politiker som gav sin feedback på de olika idéerna. Temana för projekten var digitaliseringen, anpassningen till klimatförändringen & övergången till cirkulär ekonomi samt stärkt sysselsättningen, kompetens och delaktighet.  

Evenemangen rymde även paneldiskussioner med lokala beslutsfattare från de olika partierna. De diskuterade sinsemellan hur de arbetar för att stärka ungas inflytande lokalt och regionalt, delade med sig av sina tips och råd samt så berättade de om deras egna internationella erfarenheter. 

”Vi tyckte att evenemanget var trevligt och vi fick mycket ny och intressant information från Nordiska Påverkansprogrammet” – Isonkyrön Nuorisovaltuusto 

”Det var kul att lära känna andra unga som är intresserad av att påverka” – Vaasan Nuorisovaltuusto


Tack till alla som deltog under hösten, stay tuned för nästa års upplaga av programmet!

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?