Hoppa till innehåll

Medlemsorganisationer

Är er organisation intresserad av att öka sitt deltagande i nordiskt samarbete i Finland och Norden? Vill ni stärka er nordiska profil? Finska riksomfattande ungdomsförbund samt elev- och studentkårer i andra och tredje stadiets läroanstalter kan bli PNU:s medlemsorganisationer. PNU stöder sina medlemsorganisationer i nordiska frågor och kan erbjuda råd bl.a. gällande finansiering för nordiska samarbetsprojekt.

Om er organisation är intresserad av att bli medlem i PNU, kontakta då generalsekreteraren (pnugeneralsekreterare (at) pohjola-norden.fi).

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund har 28 medlemsorganisationer som består av både partibundna och politiskt obundna ungdomsorganisationer. PNU stöder och hjälper medlemsorganisationerna i nordiska frågor, t.ex. gällande finansiering av samnordiska projekt eller påverkan i Nordiska rådet.

Årligen ordnas olika evenemang som är specifikt riktade till medlemsorganisationerna. År 2022 fokuserar PNU sig till temat ”Ungas möjligheter i Norden”:

I PNU:s styrelse ingår representanter från både lokalavdelningarna och medlemsorganisationerna. Representanterna fungerar i sin tur som ombud mellan sina bakgrundsorganisationer och PNU.

PNU:s medlemsorganisationer

Dela på sociala medier: