Hoppa till innehåll

Styrelse

Förbundsstyrelsen är organet som leder förbundet under tiden mellan förbundsmötena. Styrelsen består av representanter för såväl lokalavdelningar som medlemsorganisationer. År 2023 har vi sammanlagt 16 styrelseledamöter, varav presidiet (förbundsordförande och två vice ordförande) utgör tre. Även om styrelsen i princip består av sex ordinarie ledamöter och fem suppleanter, gör vi i praktiken ingen skillnad mellan ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen är ett team där alla får vara med och delta i styrelsearbetet. Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av 6-10 ordinarie ledamöter och 4-6 suppleanter.

Styrelsen brukar sammanträda ungefär tio gånger om året. På styrelsemötena, som i huvudsak ordnas i Helsingfors, fattar styrelsen beslut om bl.a. förbundets ekonomi, anställningar, evenemang och målsättningar. Till styrelsens uppgifter hör också alla de uppgifter som tillkommer en föreningsstyrelse i föreningslagen.

Till förbundsstyrelsen år 2023 hör följande personer:

Ordföranden: Emilia Winqvist Pohjola-Nordens Studerande i Helsingfors

Vice ordföranden:

Kosma Rönkä / Eurooppanuoret

Emma Isoherranen / Pohjola-Nordens Studerande i Helsingfors

Styrelsemedlemmar:

 1. Nette Rimpioja / NUVA
 2. Hannaneh Mahmoudian / Finlands FN-ungdom
 3. Tomas Kurenniemi / Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
 4. Aleksandra Sjöberg /Svensk Ungdom
 5. Sara Sivula / Tampereen Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry.
 6. Polina Tashiova / Pohjola-Nordens Studerande i Helsingfors
 7. Vilhelm Vähäsilta / Finlands Gymnasistförbund
 8. Siiri Turunen /Samlingspartiets Ungdomsförbund

Suppleanter:

 1. Elli Reinikainen / Pohjola-Nordens Studerande i Helsingfors
 2. Teemu Pakarinen / Bevärningsförbundet
 3. Niko Partanen / FSS
 4. Ida Flemmich / SAMOK ry
 5. Veera Männistö / KD unga
Dela på sociala medier: