Hoppa till innehåll

Styrelse

Förbundsstyrelsen är organet som leder förbundet under tiden mellan förbundsmötena. Styrelsen består av representanter för såväl lokalavdelningar som medlemsorganisationer. År 2022 har vi sammanlagt 14 styrelseledamöter, varav presidiet (förbundsordförande och två vice ordförande) utgör tre. Även om styrelsen i princip består av sex ordinarie ledamöter och fem suppleanter, gör vi i praktiken ingen skillnad mellan ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen är ett team där alla får vara med och delta i styrelsearbetet. Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av 6-10 ordinarie ledamöter och 4-6 suppleanter.

Styrelsen brukar sammanträda ungefär tio gånger om året. På styrelsemötena, som i huvudsak ordnas i Helsingfors, fattar styrelsen beslut om bl.a. förbundets ekonomi, anställningar, evenemang och målsättningar. Till styrelsens uppgifter hör också alla de uppgifter som tillkommer en föreningsstyrelse i föreningslagen.

Till förbundsstyrelsen år 2022 hör följande personer:

Ordförande: Maria Karjalainen, Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret

Viceordföranden:

 1. Matilda Westerlund / Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
 2. Marianne Koikkalainen / Suomen YK-nuoret / UN Youth of Finland

Styrelsens ordinarie medlemmar:

 1. Toni Pakarinen / Varusmiesliitto
 2. Miika Jauhiainen / Keskustanuoret
 3. Jerdi Skottman / Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden – HOPN
 4. Eero Klaavo / Joensuunseudun Pohjola-Nordenin nuoret -JSPNN
 5. Jens Christian Trier / Svensk Ungdom
 6. Sami Matikainen / Kokoomusnuorten liitto

Suppleanter i styrelsen:

 1. Mindie Peho / Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden – HOPN
 2. Salla Kuva / Eurooppanuoret
 3. Niko Nyholm / Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden – HOPN
 4. Minttu Rautavuori / Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
 5. Hannaneh Mahmoudian / Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden – TOPN
 6. Kosma Rönkä / Suomen Nuorisovaltuustojen liitto
Dela på sociala medier: