Hoppa till innehåll

Styrelse

Förbundsstyrelsen är organet som leder förbundet under tiden mellan förbundsmötena. Styrelsen består av representanter för såväl lokalavdelningar som medlemsorganisationer. År 2021 har vi sammanlagt 14 styrelseledamöter, varav presidiet (förbundsordförande och två vice ordförande) utgör tre. Även om styrelsen i princip består av sex ordinarie ledamöter och fem suppleanter, gör vi i praktiken ingen skillnad mellan ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen är ett team där alla får vara med och delta i styrelsearbetet. Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av 6-10 ordinarie ledamöter och 4-6 suppleanter.

Styrelsen brukar sammanträda ungefär tio gånger om året. På styrelsemötena, som i huvudsak ordnas i Helsingfors, fattar styrelsen beslut om bl.a. förbundets ekonomi, anställningar, evenemang och målsättningar. Till styrelsens uppgifter hör också alla de uppgifter som tillkommer en föreningsstyrelse i föreningslagen. Styrelsen arbetar i tema- och evenemangsbaserade arbetsgrupper som är öppna för alla PNU:s medlemmar. Vill du komma och jobba med ett evenemang på förbundsnivå, eller kanske bara veta mer? Kontakta då organisationssekreteraren!

Till förbundsstyrelsen år 2021 hör följande personer:

Ordförande: Maria Karjalainen, Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret

Viceordföranden:

 1. Karin Cederlöf / Svensk Ungdom – RKP-nuoret
 2. Eero Heikkilä / Kokoomusopiskelijat

Styrelsens ordinarie medlemmar:

 1. Terhi Nurminen / Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden
 2. Iisakki Tapaila / Oulun seudun Pohjola-Nordenin nuoret
 3. Augusto Asis de Barros / Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden
 4. Saramaria Kalkku / Suomen YK-nuoret / UN Youth of Finland
 5. Matilda Westerlund / Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
 6. Sami Matikainen / Kokoomusnuoret

Suppleanter i styrelsen:

 1. Toni Pakarinen / Varusmiesliitto
 2. Henriikka Mastokangas / Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
 3. Julia Mikkola / Demarinuoret – Sosialidemokraattiset Nuoret ry
 4. Liisa Laukkanen / Oulun seudun Pohjola-Nordenin nuoret
 5. Annika Lepistö / Vaasan seudun Pohjola-Nordenin nuoret
Dela på sociala medier: