Hoppa till innehåll

Styrelse

Förbundsstyrelsen är organet som leder förbundet under tiden mellan förbundsmötena. Styrelsen består av representanter för såväl lokalavdelningar som medlemsorganisationer. År 2023 har vi sammanlagt 16 styrelseledamöter, varav presidiet (förbundsordförande och två vice ordförande) utgör tre. Även om styrelsen i princip består av sex ordinarie ledamöter och fem suppleanter, gör vi i praktiken ingen skillnad mellan ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen är ett team där alla får vara med och delta i styrelsearbetet. Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av 6-10 ordinarie ledamöter och 4-6 suppleanter.

Styrelsen brukar sammanträda ungefär tio gånger om året. På styrelsemötena, som i huvudsak ordnas i Helsingfors, fattar styrelsen beslut om bl.a. förbundets ekonomi, anställningar, evenemang och målsättningar. Till styrelsens uppgifter hör också alla de uppgifter som tillkommer en föreningsstyrelse i föreningslagen.

Till förbundsstyrelsen år 2023 hör följande personer:

Ordförande

Nette Rimpioja / Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

Vice ordföranden:

Siiri Turunen / Kokoomuksen Nuorten Liitto 

Taru Nekkula / Pohjola-Nordens unga i Helsingfors

Styrelsemedlemmar:

  1. Erik Halttunen / Kokoomusopiskelijat
  2. Cecilia Huhtala / Finlands Svenska Skolungdomsförbund
  3. Sara Nyman / Vihreät Nuoret
  4. Polina Tashinova / Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry
  5. Vilhelmiina Vierijoki / Helsingin Nuorten Pohjola-Norden ry
  6. Vilhelm Vähäsilta / Suomen Lukiolaisten Liitto

Vice Styrelsemedlemmar:

  1. Saska Kolehmainen / Pohjola-Nordens unga i Helsingfors
  2. Elina Riutta / Varusmiesliitto
  3. Hawa Sesay / Suomen Yk-Nuoret
  4. Markus Yli-Kivistö / Varusmiesliitto
Dela på sociala medier: