Hoppa till innehåll

Nordiska rådets session 2021

Mellan den 1-4 november arrangeras Nordiska rådets 73:e session. I år är det äntligen möjligt att träffas fysiskt igen och sessionen hålls i Christiansborg, Köpenhamn. Årets tema för sessionens toppmöte mellan de nordiska statsministrarna och Nordiska rådets medlemmar är vad kan vi lära av coronakrisen och hur kan samarbetet stärkas framöver? Sessionen är det högst beslutsfattande organet för det nordiska parlamentariska samarbetet. Sessionen samlar både parlamentariker, ministrar, Nordiska rådets medlemmar samt internationella gäster för diskussioner gällande viktiga nordiska samarbetsfrågor.  

Nordiska rådet är en organisation för det officiella samarbetet mellan de nordiska parlamenten med 87 medlemmar. Under 2022 kommer Finland att inneha presidentskapet för Nordiska rådet. Under sessionens sista dag kommer en president och vicepresident att väljas från Finland för år 2022.

Toppmöte med statsministrarna

Den 3e november pågår toppmötet mellan det Nordiska rådet och de nordiska statsministrarna. Enligt Bertel Haarder, Nordiska rådets president 2021, är detta det viktigaste inslaget på hela sessionen. Där kommer det att diskuteras vad Norden har att lära från coronakrisen. En viktigt fråga som kommer att diskuteras är hur länderna kan samarbeta bättre för att undvika att ställa till problem för varandras medborgare genom att t.ex stänga gränser.  

Ett genomgående tema för sessionen är just krisberedskap. Det Nordiska rådets presidium har tagit fram en rad konkreta förslag till bättre krissamordning som de önskar att statsministrarna tar ställning till. T.ex så uppmanar rådet statsministrarna att arbeta fram en likartad eller gemensam nordisk krisberedskaps lag, eller en harmonisering av krisberedskaps lagarna i de nordiska länderna.   

Vår ordförande, Maria Karjalainen, som var på plats under sessionen understryker vikten av konkret nordiskt samarbete:

Corona och tiden efter blev det stora temat under den första sessionsdagen. I Folketinget kunde man känna viljan för ett starkare samarbete efter en hård tid. De nordiska ländernas olika coronastrategier har visat att vi behöver mycket mer samarbete mellan länderna för att det inte ska skapas nya gränshinder i Norden under kris. Men vid sidan av ord, behöver vi också konkreta handlingar.

NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker sessionen

Samma dag som toppmötet hålls besöker Jens Stoltenberg sessionen som gästtalare. I samband med hans besök så kommer försvars- och säkerhetspolitik att diskuteras. Efter hans tal så kommer en försvarsdebatt att pågå i plenum. 

Vill du du ta del av sändningarna i Köpenhamn?

Det är möjligt att se sändningar live från plenarmöten samt så kan du även se dem i efterhand här. Tycker du danska är svårt så går det att byta till andra nordiska språk eller engelska så att du lättare hänger med.  

Vill du läsa mer om Nordiska rådet kan du klicka här.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?