Hoppa till innehåll

Rekry: Organisationssakkunnig

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf söker

ORGANISATIONSSAKKUNNIG

Är du intresserad av Norden och en nordisk karriär? Är kommunikation och föreningsverksamhet naturliga arbetsuppgifter för dig? Vill du utveckla ditt egna kunnande i en ungdomsgemenskap som utvecklas i snabb takt? Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en organisationssakkunnig för att lotsa gräsrotsarbetet, kommunikationen och evenemangskoordinationen.

Uppdragsbeskrivning

Organisationssakkunnigas uppgift är att producera innehåll för vår kommunikation genom ett flertal media, med en stil som når ut till unga. Du får vara med i processen att anpassa och ta i användning vår kommunikationsplan. Du ansvarar för förbundets samarbete med lokalavdelningarna, medlemsrekrytering och medlemstjänster. Dessutom hjälper du till med att ordna evenemang i Finland och medlemsresor till de andra nordiska länderna. Förbundsstyrelsens arbetsgrupper och medlemmar stöder dig i ditt arbete. Som organisationssakkunnig ges du möjlighet till fortbildning och du har en central roll i utvecklingen av vår kommunikation. Du får goda arbetsförmåner, ges möjlighet till flexibla arbetstider och du är en del av ett ungt och entusiastiskt team.

Målsättningen för denna höst är att du bekantat dig med vår nordiska organisation och dess aktörer, och att du blivit en värdefull del av vårt team. Dessutom har du tagit dig an våra kommunikationskanaler och samarbetet med våra lokalavdelningar, och börjat kommunicera i enlighet med vår kommunikationsplan.

Inom ett år kommunicerar du självständigt om nordiska möjligheter i ett för dig bekant sammanhang och du upprätthåller en aktiv kontakt med lokalavdelningarna. Du har förbättrat vår medlemsrekrytering och du deltar i utvecklingen av vår verksamhet.

Såhär lyckas du med uppgiften

Du är genuint intresserad av ungdomsverksamhet och de nordiska länderna och dina egna inspirerande nordiska erfarenheter reflekteras i ditt arbete. Du flyr inte ansvar, du har en bra attityd och är initiativrik. Du har kännedom om organisationsfältet och -arbetet, samt erfarenhet av evenemangskoordination. Du har ett modernt grepp på kommunikation och erfarenhet av medlemskommunikation och marknadsföring. Du behöver inte ha lång erfarenhet av dessa uppgifter, utan vi uppskattar framförallt entusiasm och villighet att lära sig.

De kommande arbetsresorna till de nordiska länderna ser du fram emot och du är beredd på att ibland jobba på kvällar och helger med föreningsaktiva. Du behärskar de båda inhemska språken och du strävar till att förstå de andra nordiska språken.

Om oss

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) är en politiskt obunden centralorganisation för nordiskt samarbete för unga och ungdomsförbund i Finland. Förbundet gör nära samarbete med sina nordiska systerförbund genom samarbetsnätverket Föreningen Nordens Ungdomsförbund. Dessutom förvaltar PNU Ungdomens Nordiska Råd och delvis även Nordjobb i Finland. Sedan år 2021 deltar European Solidarity Corps volontärer i PNU:s verksamhet.

Vi vill att våra medlemmar upplever att de tillhör en organisation som försvarar de nordiska värderingarna, som stöder unga i olika skeden av deras karriär och som främjar de ungas roll i det nordiska samarbetet. Vi utvecklar konstant vår verksamhet, vi informerar unga om deras karriärmöjligheter i de andra nordiska länderna och vi strävar till att alltid utveckla vår intressebevakning för ungas fortsatta rörlighetsmöjligheter. För oss är det viktigt att unga hittar möjligheter till karriärsutveckling genom utbytesstudier, praktik eller arbete i ett annat nordiskt land.

Ansökningsanvisningar

Känns våra målsättningar intressanta och uppgiftsbeskrivningen passande för dig? Om svaret är ja, så vill vi gärna läsa din ansökan! Formen på ansökan är fri, skicka den per e-post till pnnpaasihteeri@pohjola-norden.fi senast 24.11.2021 kl. 23.59. Ange ditt löneanspråk och information om när du kunde börja arbeta. Tjänsten tillsätts tillsvidare, med en fyra månaders prövotid. Tjänsten är i första hand deltid, men även en heltidstjänst är förhandlingsbar. I din ansökan vill vi läsa om dina erfarenheter av ungdomsorganisationer och kommunikation. Norden och nordiskhet är viktigt för oss och vi vill höra vad det betyder för dig.

Arbetsutskottet ordnar intervjuer 29.11.–3.12.2021 i Helsingfors. Valet av organisationssakkunnig görs senast 5.12.2021 och introduktion till arbetet är planerat att äga rum under december månad.

Om du vill veta mer om tjänsten eller vår organisation, ta gärna kontakt per telefon. På förfrågningar svarar vår generalsekreterare Lena på tel. 044 733 5781. Ring under kontorstid 8.–9.11.2021 eller 15.–16.11.2021, så hinner vi bättre diskutera dina frågor.

Gå och bekanta dig med vår organisation och verksamhet på adressen www.pnn.fi eller på sociala medier @pnnpnu.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?