Hoppa till innehåll

Norden måste agera på global nivå i enlighet med sina värderingar!

De nordiska ländernas inställning gentemot Kina fördes fram under Ungdomens Nordiska Råds och Nordiska rådets session som hölls i oktober-november. En av Ungdomens Nordiska Råds resolutioner(1) handlade om ett gemensamt nordiskt ställningstagande i förhållande till Kinas kränkningar mot demokrati och mänskliga rättigheter, såsom Kinas åtgärder gentemot uigurerna. Kinas mänskliga rättigheter har också väckt debatt i svenska och norska media. På global nivå är de enskilda nordiska länderna små aktörer, vilket gör samarbete och en gemensam röst till en nyckelfråga.

Det nordiska samarbetet bygger på värderingar som delas av de nordiska länderna, såsom demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. De nordiska länderna har arbetat i årtionden för att säkra och främja dessa värderingar. Redan under och efter andra världskriget hade de nordiska länderna en önskan och ett behov av att särskilja sig från grannländer som inte levde upp till dessa värderingar. Idag arbetar världens länder allt närmare varandra. I och med detta berörs vi av kränkningar mot mänskliga rättigheter som sker även på längre avstånd ifrån oss. 

Vi kan inte blunda för samarbetsländers handlingar som strider mot våra värderingar. De nordiska länderna måste gemensamt främja förverkligandet av demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i andra delar av världen och kritiskt utvärdera förbindelser med länder där dessa värderingar kränks. De nordiska länderna måste ha en gemensam linje för hur de ska bemöta länder som kränker grundläggande rättigheter och värderingar. De nordiska länderna måste ta en modigare roll globalt när det gäller att förespråka demokrati och mänskliga rättigheter samt upprätta gemensamma sätt att agera gentemot länder som bryter mot våra värderingar. 

De nordiska länderna måste också gemensamt bedöma de stora staternas inverkan på Norden. De nordiska länderna är till exempel bland de mest digitaliserade länderna i världen, vilket också leder till en större digital sårbarhet. För att trygga cybersäkerhet krävs ännu mycket arbete, och även i det sammanhanget vore samarbete centralt eftersom vi står inför liknande hot. De nordiska länderna delar också ett ansvar för Arktis, som blir alltmer attraktivt för icke-arktiska stater. De nordiska länderna bör samarbeta för att se till att Arktis t.ex. inte blir ett område för aggressiv kinesisk verksamhet.

Referenser:

(1) https://unginorden.org/wp-content/uploads/2021/11/Slutdokument-2021.pdf Päätöslauselma: 5. Stillingtagen mod Folkerepublikken Kina i forsvar af demokrati og menneskerettigheder, s. 39.

Foton: Magnus Fröderberg/Norden.org

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?