Hoppa till innehåll

Nordiskt försvarssamarbete till en ny nivå – varje beväring ska få avlägga en samnordisk övning under sin tjänstgöring

Ställningstagande i PNU:s vårmöte 26.4.2021

Det behövs tätare samarbete inom det nordiska försvaret. Det arktiska områdets och Europas säkerhetsläge är i omvälvning och därmed har försvarets betydelse ökat. De nordiska ländernas gemensamma försvarssamarbete NORDEFCO strävar till att utveckla och stärka försvarssamarbetet, men det avspeglar sig inte i tillräcklig omfattning på försvarspolitiken eller militärtjänstgöringen.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund föreslår att de nordiska försvarsmakterna ska främja samarbete och förenhetliga investeringar i materiel och olika systemanordningar. Då dessa förenhetligas bör också NATO-kompabiliteten beaktas, så att samarbetet med Danmark och Norge kan lyckas.

“Tillsammans kan de nordiska länderna vara en betydelsefull aktör, och därför skulle ett tätare samarbete vara lönsamt. Dessutom skulle det vara viktigt att utöka samarbetet inom forskning och innovationer”, bedömer förbundets ordförande Maria Karjalainen.

Nordiska synvinklar borde kopplas till försvaret redan under beväringstiden. Pohjola-Nordens Ungdomsförbund föreslår att det ska ingå en veckas samövning med ett annat nordiskt lands försvarsmakt under varje beväringsenhets tjänstgöring. De här samövningarna skulle integrera försvarssystemen, stärka den samnordiska prestandan och stöda hela Nordens försvarsvilja. Nordiska samövningar skulle också ge personliga erfarenheter av nordiskt samarbete och skulle därmed stärka den nordiska identiteten.

“NORDEFCO är en bekräftelse på den gemensamma viljan inom försvarssamarbete, men samarbetet måste göras mer konkret. Redan nu arrangeras många militärenheters avslutande övningar på andra sidan Finland. Med tanke på avståndet skulle det inte spela någon roll, ifall övningen hölls på samma avstånd i ett annat nordiskt land. Att förstå varandra är en förutsättning för samarbete, säkerhet och fred”, konstaterar PNU:s ordförande Maria Karjalainen.

Tilläggsinformation ger:

Maria Karjalainen, ordförande
045 113 6317
maria.karjalainen@pohjola-norden.fi

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?