Hyppää sisältöön

PNN:n syyskokous: Pohjoismaiden toimittava globaalilla tasolla arvojensa mukaisesti!

Pohjoismaiden suhtautuminen Kiinaan nousi esille niin Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston kuin Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa loka-marraskuun vaihteessa. Yksi Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston päätöslauselmista(1) käsitteli yhteispohjoismaista kannanottoa Kiinassa tapahtuvalle demokratian ja ihmisoikeuksien polkemiselle, kuten Kiinan toiminta uiguureja kohtaan. Kiinan ihmisoikeustilanne on myös herättänyt keskustelua Ruotsin ja Norjan medioissa. Globaalilla tasolla yksittäiset Pohjoismaat ovat pieniä toimijoita, jolloin yhteistyö ja yhteinen ääni ovat keskeisiä asioita.

Pohjoismaisen yhteistyön pohjana ovat Pohjoismaiden jakamat arvot, kuten demokratia, sananvapaus, yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio. Näiden turvaamiseksi ja edistämiseksi Pohjoismaat ovat tehneet töitä vuosikymmenien ajan. Jo toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen Pohjoismailla oli halu ja tarve erottautua viereisistä valloista, jotka eivät näitä arvoja toteuttaneet. Nykyään maailman maat toimivat yhä tiiviimmin toistensa kanssa. Tämän myötä kauempanakin tehtävät ihmisoikeusrikkomukset koskettavat meitä. 

Emme voi sulkea silmiämme yhteistyömaiden arvojemme vastaisilta toimilta. Sen sijaan Pohjoismaiden tulee yhdessä edistää demokratian, sananvapauden ja ihmisoikeuksien toteutumista muualla maailmassa sekä kriittisesti arvioida yhteyksiä maihin, joissa näitä arvoja rikotaan. Pohjoismailla tulee olla yhteinen linjaus, miten kohdata maita, jotka rikkovat näitä perusoikeuksia ja arvoja. Pohjoismaiden tulee ottaa globaalisti rohkeampi rooli demokratian ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana sekä luoda yhteiset toimintatavat maita kohtaan, jotka rikkovat näitä arvoja. 

Pohjoismaiden tulee myös muuten yhdessä arvioida suurten valtioiden vaikutusta Pohjolaan. Pohjoismaat ovat esimerkiksi maailman digitalisoituneimpia maita, jolloin myös haavoittuvuus sen kanssa on suurempi. Kyberturvallisuuden kanssa on paljon tehtävää ja myös tässä yhteistyö olisi keskeistä, koska kohtaamme samankaltaisia uhkia. Pohjoismaat jakavat myös yhteistä vastuuta arktisista alueista, jotka tulevat yhä houkuttelevammaksi muillekin kuin arktisen alueen valtioille. Pohjoismaiden tulee yhdessä toimia varmistaakseen, että arktinen alue ei päädy esimerkiksi Kiinan aggressiivisen toiminnan kentäksi.

Viitteet:

(1) https://unginorden.org/wp-content/uploads/2021/11/Slutdokument-2021.pdf Päätöslauselma: 5. Stillingtagen mod Folkerepublikken Kina i forsvar af demokrati og menneskerettigheder, s. 39.

Valokuvan oikeudet: Magnus Fröderberg/Norden.org

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?