Hoppa till innehåll

Konsumtionen måste reduceras!

Ställningstagande i PNUs vårmöte 28.4.

Den 31 mars var årets överkonsumtionsdag. Med detta datum avses det datum då finländare använt sin beräknade andel av jordklotets förnybara naturresurser för detta år. I Finland har överkonsumtionsdagen i medeltal infallit mellan slutet av mars och mitten av april, vilket är en relativt vanlig tidsram för de skandinaviska länderna. Om alla skulle konsumera på samma nivå som de nordiska länderna, så skulle vi behöva åtminstone tre jordklot.

I fråga om konsumtion är det viktigt att särskilja mellan individens, företagets eller den offentliga aktörens verksamhet. I de nordiska länderna är levnadsstandarden globalt sett mycket kvalitativ och överkonsumtion på individnivå är rätt vanligt. Det vore viktigt att få ett slut på engångskulturen och skapa mer hållbara lösningar. Livskvaliteten skulle knappast minska, fastän konsumtionen skulle förändras till det mer hållbara hållet. Men det skulle däremot ha stora effekter på vår miljö. Just nu belastar överkonsumtionen vårt ekosystem och om vi inte gör ändring, så kan detta innebära uppkomst av nya pandemier i och med en stor djurproduktion.

Energi är en central aspekt. Alla konsumtionsnivåer av energi borde reduceras. Toppas i energikonsumtionen borde stävjas och vi bör hitta sätt för att spara energi och öka energieffektiviteten, så att förnybara och lokal energiproduktion kunde täcka de privata hushållens behov. I det här sammanhanget vore det essentiellt att samarbeta mellan de nordiska länderna och hitta lösningar på de gemensamma utmaningarna. Den nuvarande krigssituationen i Europa har väckt länderna till att överväga sitt energiberoende gentemot Ryssland och sätt för att minska på beroendet. Genom att skapa mer långsiktiga energilösningar så kan vi för vår egen del både skydda miljön och stärka vår energitrygghet och säkerhet.

 “De senaste åren har vi gått från kris till kris. Att rätta levnadsnivån enligt miljöns bärkraft måste göras, så att vi för vår del kan säkra ekosystemens framtid och även minska risken för att nya kriser uppkommer. De nordiska länderna bör ta sitt eget ansvar för att begränsa konsumtionen och visa hur våra samhällen tillsammans kan skapa lösningar för en mer hållbar framtid.” summerar Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds ordförande Maria Karjalainen.

Mer information:
Maria Karjalainen
ordförande
maria.karjalainen@pohjola-norden.fi
045 113 6317

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?