Hoppa till innehåll

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund fördömer starkt Rysslands anfallskrig och kräver att de nordiska länderna visar sitt stöd för Ukraina!

Denna morgon kl. 7.00 finsk tid inledde Rysslands federation ett anfallskrig mot Ukraina tillsammans med Belarus. PNU fördömer skarpt Rysslands agerande. anfallet är en grav kränkning av internationell rätt och riskerar otaliga civila. De nordiska länderna ska med gemensam front främja internationell fred och säkerhet samt försvara demokratiska värderingar, såsom rättsstatsprincipen, vilka Ryssland nu också anfaller.

Denna morgon vaknade vi alla till en mycket annorlunda värld, detta är en mörk dag för Europa och för stabiliteten i världen. Ryssland har brutit mot internationella avtal och det måste vi reagera på.

Ungdomsförbundets ordförande Maria Karjalainen

Dessutom kräver PNU, att Finland såväl som de andra nordiska länderna ger sitt stöd till Ukraina, till exempel i form av beviljande av lån till Ukraina för att säkra medborgarnas levnadsvillkor, i form av utsändandet av humanitär hjälp till Ukraina och i form av erbjudandet av asyl till flyktingar från Ukraina. I tillägg till dessa åtgärder bör kraftiga sanktioner införas mot Ryssland, till exempel att frysa Rysslands ledande personers tillgångar och utvisning av deras familjer till Ryssland, att förbjuda ryska civilplan i det europeiska luftrummet, att utesluta Ryssland från swift-betalningssystemet, att införa handelsblockad mot Ryssland och att avbryta Fennovoima-projektet.

Det internationella samfundet och de nordiska länderna som en del av det bör stödja ibruktagandet av dessa stränga sanktioner och göra diplomati, med vilka vi tvingar Ryssland tillbaka till förhandlingsbordet. Med tanke på en snabbt och allvarligt eskaladerande krissituation i Ukraina, så bör Finland göra nya utrikes- och säkerhetspolitiska linjedragningar utifrån den förändrade säkerhetsbilden. Detta har också konstaterats i regeringsprogrammet i och med dylika situationer. 

Ukrainas sak är vår.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?