Hoppa till innehåll

Kom med i styrgrupp!

Är du intresserad av nordiskt samarbete och ungas delaktighet? Skulle du vilja vara med och planera workshoppar för unga från hela Norden på temat?

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och Föreningarna Nordens Förbund inleder i september ett tvåårigt projekt för en starkare nordisk ungdomsrörelse. Vi söker nu efter unga som vill vara med och bygga upp projektet tillsammans med oss genom en styrgrupp.

Är du intresserad av att vara med i styrgruppen? Är du mellan 15 och 29? Skicka in en ansökan med motivation till varför du vill vara med till oss på adressen rekrytering@pnn.fi senast 25.8.2023. Det första uppstartsmötet kommer att ske i september. Vi hoppas kunna skapa en styrgrupp som inkluderar unga från hela Norden, från olika bakgrund och med olika erfarenheter. För att ställa upp i styrgruppen bör man kunna binda sig till minst ett år i projektet för att garantera projektets kontinuitet. Styrgruppens arbetsspråk är de nordiska språken och engelska enligt styrgruppens egen överenskommelse.

Som medlem i styrgruppen får du en möjlighet att påverka projektets arbetssätt, lära känna unga från hela Norden och vara med och förverkliga evenemang kopplade till projektet. Som medlem i styrgruppen önskar vi att du deltar i evenemangen som en del av arrangörsteamet.

Projektets mål är att ge unga plats för att granska hur unga deltar i nordiskt civilsamhälle idag, hur framtidens deltagande kunde se ut, och vilka resurser och hurdant stöd skulle behövas för att nå målen. Planeringen av arbetet sker av styrgruppen.

Projektet inkluderar tre workshoppar. Workshopparna kommer att gå av stapeln 2024 i Finland och Danmark och 2025 i Finland. Dessutom kommer projektet att samla rekommendationer baserat på det arbete som gjorts under workshopparna.

Mer information ger Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds generalsekreterare:

Jenny Tabermann

jenny.tabermann@pnn.fi

Projektet är EU-finansierat.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?