Hoppa till innehåll

Hälsningar från vårens 2022 nordiska påverkansprogram 

I våras anordnade Pohjola-Nordens Ungdomsförbund ett nordiskt påverkansprogram. Syftet med programmet var att lyfta fram hur unga kan påverka i Norden samt att presentera olika ämnesområden i en nordisk kontext. 

Påverkansprogrammet bestod av fem olika besök, där experter från olika områden berättade om sitt specialområde. Teman för besöken var: kultur, psykisk hälsa & välbefinnande, fred & säkerhet, arktiskt samarbete och klimat & miljö. Deltagarna fick även möjlighet att besöka olika institutioner såsom ministerier. 

De unga fick bland annat diskutera med Finlands arktiska ambassadör om det arktiska samarbetet, lära sig om nordiskt försvarssamarbete på försvarsministeriet och höra om nordiskt kultursamarbete. Trots pandemin genomfördes varje besök och enligt den feedback vi fick från deltagarna var besöken intressanta och tankeväckande. 

Utöver besöken har deltagarna möjlighet att skriva om de tankar som väckts under besöket i en pamflett som kommer publiceras under hösten. Syftet med pamfletten är att lyfta fram ungas röst i framtida lösningar och därmed är det ett perfekt sätt för unga att få möjligheten att påverka i samhället. Påverkansprogrammet fortsätter även nästa vår, då planerna är att anordna ett påverkansprogramsseminarium över en helg. Mer info kring detta vid ett senare skede!

Stort tack till alla deltagare och fantastiska talare! 

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?