Hoppa till innehåll

Välkommen till Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds vårmöte

Uppdaterad

Helsingfors 19.5.2020

VÄLKOMMEN POHJOLA-NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS VÅRMÖTE!

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds stadgeenliga vårmöte ordnas tisdagen den 16.6.2020 kl. 17.30–19.30 (på adressen Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors). Vänligen observera att vi på vårmötet utser medlemmar till valberedningskommittén för verksamhetsåret 2020 och behandlar en stadgeändring.

Mötet skulle ursprungligen ha hållits i april, men sköts fram på grund av coronapandemin. Med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, som trädde i kraft 1.5.2020: 1) senareläggs mötet i förhållande till vad förbundets stadgar förutsätter, 2) mötet ordnas med deltagande genom datakommunikation och 3) deltagande i mötet förutsätter anmälan i förväg.

Distansdeltagande i mötet är möjligt i och med den gällande virussituationen och de bestämmelser för medlemsmöten som gäller tills 30.9.2020. Mötets officiella deltagare bör förhandsanmäla sig senast 9.6.2020 kl. 16.00 för att möjliggöra utskick av mötesdokumenten och arrangerandet av distansdeltagandet. DISTANSDELTAGANDE REKOMMENDERAS STARKT.

Anmälningar till mötet och era representanters fullmakter (bifogad bilaga) skickas till PNU:s generalsekreterare, antingen i skannad form per e-post till pnnpaasihteeri@pohjola- norden.fi eller per post till Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors senast 9.6.2020 kl. 16.00. Instruktionerna för distansdeltagande och mötesdokumenten skickas ut till mötesdeltagarna per e-post en vecka innan mötet. I samband med anmälan ber vi att deltagarnas e-postadress meddelas, så att mötesdokumenten kan skickas direkt till deltagarna.

PNU kommer att ersätta resekostnaderna till och från vårmötet för högst fem (5) representanter från lokalavdelningarna. De personer som är berättigade till reseersättning bör anmäla sitt deltagande i vårmötet före deadline 9.6.2020.

Varmt välkommen!

Uppdaterad 25.3.2020

Anstånd med PNU:s vårmöte

På grund av COVID-19 pandemi och situationen i samhället flyttar vi PNU:s vårmöte till senare tidspunkt än vanligt. Enligt PNU:s stadgar bör vårmötet hållas senast i april. I denna situation anser vi att följande av undantagslaget och skyddande av hälsa är starkare värdena än mötestidspunkt enligt våra stadgar.

Vi gör beslut om ny tidspunkt för vårmötet när regleringen och hälsorisker inte hindrar oss från att ordna vårmötet som vanligt. Vi anmäler den nya tidspunkten i god tid och skickar möteskallelsen en månad före mötet.

Uppdaterad 17.3.2020

Vi är tvungna att tänka vårmötet på nytt på grund av corona-virus. Styrelsen kommer att göra beslut om saken på måndag den 23. i mars 2020. Vi återkommer efter det. 

Helsingfors 13.3.2020

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds stadgeenliga vårmöte ordnas tisdagen den 21.4.2020 kl. 17.30–19.30 (på adressen Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors). Vi inleder tillfället med eftermiddagskaffe från kl. 17.00. Vänligen observera att vi på vårmötet utser medlemmar till valberedningskommittén för verksamhetsåret 2020.

Förbundets stadgar tillåter inte ett elektroniskt medlemsmöte, men vi följer noggrant Regionförvaltningsverkets bestämmelser. Vi uppdaterar mer information om evenemanget finns på denna sida, speciellt gällande specifikationer som relaterar till COVID-19-viruset.

Anmälningar till mötet och era representanters fullmakter (bifogad bilaga) skickas till PNU:s generalsekreterare, antingen i skannad form per e-post till pnnpaasihteeri@pohjola-norden.fi eller per post till Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors senast 13.4.2020. Mötesdokumenten skickas ut till mötesdeltagarna per e-post en vecka innan mötet. I samband med anmälan ber vi att deltagarnas e-postadress meddelas, så att mötesdokumenten kan skickas direkt till deltagarna.

PNU kommer att ersätta resekostnaderna till och från vårmötet för högst fem (5) representanter från lokalavdelningarna. De personer som är berättigade till reseersättning bör anmäla sitt deltagande i vårmötet före deadline 13.4.2020.

Varmt välkommen!

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?