Hoppa till innehåll

Anmälning till Pohjola-Nordens Ungdomsförbundets arbetsgrupper är nu öppen!

Vill du påverka hurdana ställningstagande PNU skriver, vilka är tyngdpunkter i vår kommunikation eller hur vår samarbete med företag ser ut? Skulle du vilja lära dig från kommunikations proffs hur en lyckad kampanj utföras eller höra från en nordisk företagschef vilka är de nyaste trender i business?

Arbetsgrupper är en super chans att delta i planerig och realisering av PNU:s verksamhet, och samtidigt lär du dig viktiga arbetslivskunskaper. Medlemmarna i arbetsgrupperna ges även möjlighet att delta i utbildningar och resor.

År 2020 finns det tre arbetsgrupper:

 1. Politisk
 2. Kommunikation
 3. Arbetsliv och marknadsföring

Anmäl dig genom att fylla i detta formulär, och berätta i vilken grupp du skulle vilja vara med och varför. Anmälningen är öppen till 11.2.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds arbetsgrupper 2020

1. Politisk arbetsgrupp

 • Ansvarig för förberedning och framställning av förbundets resolutioner. Arbetsgruppen ansvarar också för att presentera det politiska programmet till olika organisationer.
 • Vaktar ungdomarnas intressen i linje med politiska programmet. Söker aktivt information om utvecklandet av nordisk samarbete och tar möjliga ställningstaganden och resolutioner till förbundsstyrelsen.
 • Deltar i planeringen och genomförning av gränshinderkampanj.
 • Deltar i, hittar på och arrangerar Norden i globala världen -evenemang/pamflett.
 • Den politiska arbetsgruppen deltar också i arrangemanget av Hållbart resande i Norden-evenemang, SuomiAreena, paneldiskussioner och andra politiska evenemang.
 • Möten antingen i person eller via Skype. Första mötet i början av februari (arbetsgruppens planeringsdag).

2. Arbetsgrupp för kommunikation

 • Ansvarar för förnyelse och planering av förbundets kommunikation.
 • Tar hand om kommunikationen tillsammans med organisationssekreteraren. Uppdaterar förbundets kommunikationsplan vid behov och genomför den på lokal och förbundsnivån.
 • Diskuterar, planerar och utbildar lokalavdelningar och förbundets representanter, skriver, fotograferar och gör videor. Deltar i arrangemangen för medieutbildningen och skapandet informationsmaterial.
 • Deltar i planering, genomföring och utvärdering av kampanjer.
 • Möten antingen i person eller via Skype. Första mötet den 13.2. kl. 16 på PNU:s kontor. (arbetsgruppens planeringsdag).

3. Arbetsgrupp för arbetsliv och marknadsföring

 • Ansvarar för planeringen av förbundets marknadsföring (stödmedlemmar, alumnnätverket, företagssamarbete, sponsorering, kontakter) tillsammans med arbetsutskottet.
 • Diskuterar, planerar och utbildar lokalavdelningar och förbundets representanter. Deltar i arrangemangen för kampanjdagen, Alternativ Norden -infodagen, och deltar i skapandet av informeringsmaterial med marknadsföringskoordinator.
 • Deltar i presentationer av förbundet och Nordjobb i olika utbildningsinstitutioner och stöder marknadsföringskoordinator i skapandet av YouTube-kanal.
 • Möten antingen i person eller via Skype. Första mötet i början av februari (arbetsgruppens planeringsdag).

Anmäl dig här!

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?