Hoppa till innehåll

Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år

Pressmeddelande 21.1.2020 kl. 14.56

Fredagen den 24 januari ordnar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet en workshop för unga kring temat biologisk mångfald. Under workshoppen får deltagarna ta fram egna rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som kommer att fastställas senare i år. Eftersom giltighetstiden för de nuvarande målen går ut ställs det upp nya mål som ska bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Också i de andra nordiska länderna kartlägger man ungas åsikter som underlag för de nordiska ländernas ståndpunkt inför förhandlingarna om de nya internationella målen. Målen ska slås fast vid nästa partskonferens för FN:s konvention om biologisk mångfald som ordnas i Kunming i Kina i oktober.

”Det är viktigt att vi lyssnar på de unga i samband med beredningen av de nya målen, eftersom det gäller deras framtid. När vi förhandlar om målen för att lösa krisen med minskad biologisk mångfald förhandlar vi om våra möjligheter att leva här på jorden. Vi förhandlar om hur rik natur vi har i framtiden och hur det säkerställs att vi får njuta av de tjänster den tillhandahåller, såsom pollineringstjänster, rent vatten och det näringskretslopp som är nödvändigt för matproduktion”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I workshoppen deltar 60 unga från olika delar av Finland. Vid workshoppen tillämpas en uppsättning verktyg som sammanställts av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

”Vi beslutade att ordna en workshop för finländska unga, eftersom vi ansåg det vara en nödvändig insats – vi är ju en ungdomsorganisation som fokuserar på det nordiska, och klimat- och miljöfrågor är viktiga för oss”, berättar Maria Karjalainen, ordförande för Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.

Workshoppen hålls på miljöministeriet den 24 januari kl. 9–15.30. Medierepresentanter är välkomna att följa sammanfattningen av workshoppens resultat i Banksalen i miljöministeriet kl. 14.45–15.30, och samtidigt träffa unga påverkare samt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Representanter ombeds anmäla sig till alisa.vanttinen@ym.fi.

FN:s konvention om biologisk mångfald

FN:s konvention om biologisk mångfald är det mest betydande internationella avtalet för tryggande av den biologiska mångfalden. Målen för konventionen är bevarande av ekosystem och växt- och djurarter, hållbart nyttjande av naturresurser samt rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid utnyttjande av genetiska resurser.

Konventionen har ratificerats av 196 länder, inklusive Europeiska unionen. Den trädde i kraft 1993.

Partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP, Conference of the Parties) ordnas vartannat år och är konventionens högsta beslutande organ. Den femtonde partskonferensen för konventionen (dvs. COP15) hålls i Kunming i Kina i oktober 2020.

Mer information om workshoppen:

Christa Elmgren, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, unr@pohjola-norden.fi, tfn 040 774 8107

Krista Kalamo, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, krista.kalamo@pohjola-norden.fi, tfn 0400 763 044

Miliza Malmelin, specialsakkunnig, miljöministeriet, miliza.malmelin@ym.fi, tfn 0295 250 176

Mer information om beredningen av de nya målen för biologisk mångfald:

Marina von Weissenberg, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, marina.weissenberg@ym.fi, tfn 0295 250 321

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Anmälning av medierepresentanter:

Alisa Vänttinen, kommunikationsexpert, alisa.vanttinen@ym.fi, tfn 0295 250 219

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?