Hyppää sisältöön

Tervetuloa Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton kevätkokoukseen

Päivitetty

Helsinki 19.5.2020

TERVETULOA POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON KEVÄTKOKOUKSEEN!

Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 16.6.2020 klo 17.30–19.30 (osoite Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki). Huomautamme, että kevätkokouksessa nimeämme toimintavuoden 2020 vaalivaliokunnan jäsenet ja sääntöuudistuksen.

Kokousta oli alunperin kaavailtu huhtikuulle, mutta jouduimme siirtämään sitä koronapandemian vuoksi. Koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi säädetyn lain* nojalla 1) siirrämme kokousta myöhemmäksi, kuin mitä yhdistyksen säännöt muuten sallisivat, 2) kokoukseen voi osallistua virtuaalisesti ja 3) osallistujien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen.

Kokouksessa on siis mahdollisuus etäosallistumiseen vallitsevan virustilanteen takia ja 30.9.2020 saakka voimassa olevien jäsenkokousmääräyksien myötä. Kokouksen virallisten edustajien on ilmoittauduttava etukäteen 9.6.2020 klo 16.00 mennessä kokousasiakirjojen toimittamiseksi ja mahdollisen etäyhteyden järjestämiseksi. ETÄOSALLISTUMINEN ON VAHVA SUOSITUS.

Ilmoittautumiset kokoukseen sekä edustajienne valtakirjat (kutsun liittenä) toimitetaan pääsihteerille, joko skannattuna osoitteeseen pnnpaasihteeri@pohjola-norden.fi tai postitse osoitteeseen Lena Höglund, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki 9.6.2020 klo 16.00 mennessä. Etäosallistumisohjeet ja kokousasiakirjat toimitetaan sähköpostitse edustajille viikkoa ennen kokousta. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme merkitsemään osallistujan sähköpostiosoitteen, johon kokouspaperit toimitetaan.

Korkeintaan viidelle (5) paikallisosaston kevätkokousedustajalle korvataan matkat kokoukseen ja takaisin. Korvauksen saavien henkilöiden tulee ilmoittautua kokoukseen määräpäivään 9.6.2020 mennessä. Lisää tietoa paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen edustusoikeudesta löytyy kutsun liitteistä.

Lämpimästi tervetuloa!

*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid- 19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, voimassa 1.5.2020.

Päivitetty 25.3.

PNN:n kevätkokouksen lykkääminen

COVID-19-viruspandemian ja siitä syntyneen yhteiskunnallisen tilanteen takia siirrämme PNN:n kevätkokouksen normaalia myöhempään ajankohtaan. PNN:n sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Tässä tilanteessa kuitenkin poikkeuslainsäädännön noudattaminen ja terveyden suojaaminen ovat sääntöjen määräämää kokousajankohtaa vahvempia arvoja.

Kokouksen uusi ajankohta päätetään siinä vaiheessa, kun määräykset ja terveysriskit eivät enää estä normaalin kevätkokouksen järjestämistä. Ilmoitamme uuden ajankohdan hyvissä ajoin ja lähetämme kokouskutsun sääntöjen mukaisesti kuukautta ennen kokousta.

Päivitetty 17.3.2020

Joudumme miettimään kevätkokousjärjestelyjä uudestaan koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus käsittelee asian kokouksessaan 23.3.2020. Päivitämme tilanteen tämän jälkeen.

Helsinki 13.3.2020

Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 21.4.2020 klo 17.30–19.30 (osoite Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki). Tarjoamme osallistujille iltapäiväkahvit klo 17.00 alkaen. Huomautamme, että kevätkokouksessa nimeämme toimintavuoden 2020 vaalivaliokunnan jäsenet.

Liiton sääntöjen mukaan sähköinen jäsenkokous ei ole mahdollinen, mutta seuraamme tarkasti Aluehallintoviraston määräyksiä. Päivitämme lisää tietoa tilaisuudesta tällä sivulla, erityisesti tarkennuksia liittyen COVID-19-virukseen.

Ilmoittautumiset kokoukseen sekä edustajienne valtakirjat (kutsun liittenä) toimitetaan pääsihteerille, joko skannattuna osoitteeseen pnnpaasihteeri@pohjola-norden.fi tai postitse osoitteeseen Lena Höglund, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki 13.4.2020 mennessä. Kokousasiakirjat toimitetaan sähköpostitse edustajille viikkoa ennen kokousta. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme merkitsemään osallistujan sähköpostiosoitteen, johon kokouspaperit toimitetaan.

Korkeintaan viidelle (5) paikallisosaston kevätkokousedustajalle korvataan matkat kokoukseen ja takaisin. Korvauksen saavien henkilöiden tulee ilmoittautua kokoukseen määräpäivään 13.4.2020 mennessä. Lisää tietoa paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen edustusoikeudesta löytyy oheen liitetystä valtakirjasta.

Lämpimästi tervetuloa!

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?