Hoppa till innehåll

Unga med i utvecklandet av framtidens Norden 

Den nya riksdagen samlades för första gången under riksmötets öppnande för två veckor sedan, torsdagen 13.4.2023. De 200 folkvalda riksdagsledamöterna inledde sitt arbete och de kommer att ägna de kommande fyra åren åt att bygga vårt samhälle och skapa nordiskt samarbete. Nya medlemmar kommer också att väljas till Finlands delegation i Nordiska rådet och ministerportföljen för nordiskt samarbete får en ny ägare.  

Nu är det dags att Finland agerar för Nordens bästa. Under de kommande åren är det viktigt att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna inom alla politikområden. Ledstjärnan bör vara ett enat Norden, som skapas genom strävan mot en moderat federal utveckling som respekterar mänskliga rättigheter. Visionen om världens mest hållbara och integrerade region till år 2023 måste hållas klar i statens beslutsfattande. 

Det förändrade utrikespolitiska läget har redan väckt utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och fört samman de nordiska länderna på försvarsområdet. Snart är alla nordiska länder medlemmar i försvarsalliansen Nato, vilket skapar möjligheter till ett fördjupat samarbete inom säkerhetsområdet. Samtidigt är det nödvändigt att stärka samarbetet inom bland annat miljö-, utbildnings- och välfärdspolitiken, utan att glömma finans- och arbetsmarknadspolitiken.  

Speciellt viktigt är det att engagera de unga och skapa visioner, planera och utveckla nordiskt samarbete och framtidens Norden. Unga måste vara med och bygga framtidens nordiska samarbete, då unga kommer att leva i den verklighet vi idag skapar. Det som inte får glömmas är att unga har stor kunskap och många tankar om utvecklandet av samarbetet, samt nya infallsvinklar kring hur man kan möjliggöra alltmer inflytelserikt nordiskt samarbete och ett Norden som föregångare. 

Ungas delaktighet i beslutsfattandet måste ökas genom att möjliggöra mångsidiga sätt att delta. Vi hoppas att den finska delegationen i Nordiska rådet och utrikesministeriet verkligen engagerar och lyssnar på unga. Rundabordssamtal behövs för att utveckla det nordiska samarbetet, där ungdomar och Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är involverade.  

Framtidens hållbara och integrerade Norden skapas endast med hjälp av unga! 

Mer information ger Emilia Winqvist, emilia.winqvist@pnn.fi

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?